«Ja vi kan» om praktisk digital kompetanse

Økt digital kompetanse vil gi økt livskvalitet for mennesker med utviklingshemning. Hva er utfordrende med å gi opplæring i digital kompetanse for mennesker med utviklingshemning? Og hvorfor må vi satse mer på en slik opplæring?" Prosjektet Ja vi kan! handler om å øke livskvaliteten til personer med utviklingshemning ved å øke deres digitale kompetanse.

to personer på en benk

Om Ja vi kan!

For å kunne ta del i det digitaliserte samfunnet er det nødvendig å inneha noe digital kompetanse. En av hensiktene med dette prosjektet er å stimulere til opplæring i digitale tjenester slik at mennesker med utviklingshemning skal greie seg som fullt integrerte i samfunnet.

I ja vi kan! utvikler vi en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av digitale tjenester man bruker i hverdagen. Et av virkemidlene vi utvikler i e-læringen er opplæringsfilmer, for eksempel om å reise med kollektiv transport og bestille kinobilletter.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS. Det delfinansieres med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam.

Aktuelle lenker http://www.karde.no/ja-vi-kan

Anja Vålbekk
Anja er pedagog og er opptatt av å utvikle og bruke IKT for å fremme læring, utvikling og mestring. På konferansen vil hun snakke om hvordan økt digital kompetanse kan føre til bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemning. Og hva som er utfordrende i en slik kompetansehevende prosess.

Terje Grimstad
Terje er daglig leder i Karde. Han arbeider bl.a. med prosjekter for e-Helse og tjenester/apper for mennesker med demens og utviklingshemning.

Knut Melhuus
Knut er bruker av digitale tjenester og apper.

Kopi av forelesning