Scan How – en enklere hverdag

Med Scan How kan du gjøre en visuell arbeidsoppgaver med bilder, video, tekst og lyd. Når du er opprettet, skriver du ut en QR-kode og plasserer den der det er behov for støtte.

person holder opp en ipad

Scan How er utviklet i samarbeid med unge med autisme. Det hjelper de unge til å få mer uavhengighet i hverdagsrutiner og i forbindelse med arbeidsoppgaver. Til å begynne med var det ment å være et internt arbeidsverktøy, men siden da har det vist seg at andre kan dra nytte av å bruke Scan How.

For eksempel i forbindelse med inkludering og på ordinære arbeidsplasser. I dag er det brukere av Scan How over hele verden, og vi utvikler kontinuerlig nye metoder som gjør livet enklere for personer med autisme og nedsatt funksjonsevne.