Worhshop – ASK-kompetanse på tvers kommunegrenser

Kjenn MEG er ikke bare et digitalt hjelpemiddel, det er også et kommunikasjonsprosjekt som hele nettverket rundt brukeren må forplikte seg til for å oppnå rett kvalitet på innholdet i applikasjonen. Kjenn MEG-brukeren er helt avhengig av at dette samarbeidet fungerer for at hun eller han skal kunne gjøre seg forstått i sin hverdag.

gruppe mennesker som sitter sammen og jobber

I workshop diskuterer vi hvordan dette krevende livsarbeidet bør organiseres på best mulig måte og hvordan vi kan sikre rett ASK kompetanse i samtlige nettverk på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

Lifetools ønsker som privat aktør å være «primus motor» i dette arbeidet. Med vårt veiledningsteam ønsker vi å være selve limet mellom det offentlige, institusjonene og brukerne slik at samarbeidsklimaet og forutsetningene for å lykkes i arbeidet er optimalt så optimalt som mulig, for alle.

Vi mener at dette vil styrke Kjenn MEG-brukernes rett til god og helhetlig kommunikasjon og dermed gi mer forutsigbarhet og skape de trygge rammene han eller hun fortjener i sitt liv.

Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.
Hvis du har interesse av å melde deg på en eller flere av sesjonene under,
så send en mail til mtekforalle@ridderne.no og skriv hva du vil delta på og hvorfor.