På mitt eget språk – en menneskerett

Retten til et språk på egne premisser, hva skal til for å sikre denne rettigheten?

En far forteller om sine erfaringer, drømmer og møte med virkeligheten der ute.

Innledende kort presentasjon av Milla Says, før Aleksander og Lars Ole har en liten prat om
hva som vi kan gjøre for at personens eget språk får en større betydning i det daglige.

Hva står det i veilederen om tjenesteyters forpliktelser?
Hva kan vi gjøre for å bli bedre på dette området?

Kopi av lysbilder