Kardes fritt tilgjengelige nettressurser

Gro Marit fra Karde vil blant annet fortelle om to pågående prosjekter, knyttet til fysisk aktivitet.

Ung kvinne trener på en blå matte mens hun ser på TV

Karde AS har i mange år laget fritt tilgjengelige nettressurser for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat.

En del er utformet som e-læringskurs, noen som nettsteder hvor man kan finne informasjon når man trenger det, og andre som veiledere.

Nettressursene utvikles for at personer med utviklingshemning skal få kunnskap og dermed oppleve mer mestring og selvstendighet.  De skal også stimulere støtteapparatet til å legge til rette for dette.

Gro Marit vil snakke om flere av disse nettressursene som passer godt i forbindelse med veilederen.  Det gjelder ikke minst nettstedene Mosjon og trening, Personlig hygiene og «Penger og meg» for personer med utviklingshemning, «Mat og trivsel» både for mennesker med utviklingshemning og støtteapparatet og Hjemmetrening og videokontakt for støtteapparatet.

Kopi av lysbilder