Mestringsteknologi også for eldre

Forskning, muligheter og begrensinger

Vårt innlegg undersøker hva forskningen sier om mestringsteknologi til eldre personer med utviklingshemming,
og hva bør en være oppmerksom på ved utvikling, bruk og tilbud.

Vi tar utgangspunkt i kapittelet om aldring i Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, CRPD, personsentrert omsorg og bruk av mestringsteknologi.

Materiell utviklet ved Aldring og helse blir også kort presentert og kan studeres nærmere på deres stand på Fagtorget.

Kopi av lysbilder