Paneldebatt om overvåking eller frihetsteknologi

Hvorfor ønsker vi å ta i bruk teknologien.
Hvem ønsker det og hvem ønsker det ikke.
Hvor går grensen for å lage avtaler.
Omsorg eller tvang.
Dette er bare noen av de mange spørsmålene som sikkert vil dukke opp.

I panelet har vi representanter for
brukerne – Martin Hassel,
pårørende – Maja Hassel,
Interesse-organisasjon- Tom Tvedt fra NFU,
kommunal fagperson – Reidun Rasmussen,
statsforvalter – Wenche Jensen