Godbiter

Hver leverandør får 4 minutter hver
til å presentere seg
så kan du gå på Fagtorget
og finne ut mer etter på

Atri-X og EmmaMedLiv
Vil fortelle om hvilke erfaringer de har som visningsarena
for målgruppen utviklingshemmede og for befolkningen generelt.
Hva bør andre kommuner tenke på
når de skal tilrettelegge for at sine innbyggere
kan bli kjent med muligheter og løsninger.

Innlegg

 

 

Lek deg frisk vil presentere et par eksempler
på programvare for virtuell rehabilitering.

Innlegg

 

 

Trygg Grunn vil presentere sine løsninger
for bruk av 360-video i opplæring.

Innlegg

 

 

Habtech presentasjon av e-plan.

Innlegg

 

 

MillaSays, tegn til tale for at alle har rett til å bli forstått

Innlegg

 

 

Vilmer har mye spennende å tilby

Top View iPad Pro 2018 Mockup by Anthony Boyd Graphics