Hvordan kan spillteknologi brukes i arbeid og trening med barn og unge?

Dataspill begrenses ikke til bare lek på barne- og ungdomsrommet. Det inviterer til sosialt samspill, oppgaveløsning, samt fysisk aktivitet og trening.

Siden 2021 har ergo- og fysioterapeutene i Lørenskog kommune arbeidet med blant annet å finne ut hvordan spillteknologi kan brukes i intervensjonen, for å fremme mestring og deltakelse i trening.

Arbeidet knyttes opp mot veilederen for «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming», samt rådene for fysisk aktivitet for barn og unge fra Helsedirektoratet.

Det er flere fordeler og begrensninger ved bruk av spillteknologi i tjenesten, og vi kommer inn på hvordan vi bruker spillteknologi for mestring, selvstendighet og trygghet hos barna og ungdommene, slik at også motivasjonen for fysisk aktivitet øker.

 

Lysbilder fra forelesning