Spill-teknologi

Hvilke erfaringer har vi i bruk av dataspill for personer med utviklingshemming og andre grupper med nedsatt funksjonsevne? Hvordan kan spillteknologi bidra til å nå målene i veilederen?

Dataspill er ikke bare lek på ungdomsrommet.

Det åpner for trening å ferdigheter, sosialt samspill,
oppgaveløsning og mye mer.