Fagtorget, Asker – 2023

Ta deg en tur til Fagtorget, som er konferansens møteplass,
med mulighet for å lære mer om de ulike løsningene som blir presentert i løpet av konferansen.

Fagtorget er også en møteplass for brukere, pårørende og fagpersoner - med rom for samtaler, utprøving av nye løsninger, dele erfaringer, lære nye ting, leke litt, utforske og mye mer.

Fagtorgets åpningstider for de som er påmeldt konferansen:
I konferansens åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 16.00/15.00


Fagtorgets åpningstider for ALLE andre som IKKE er konferanse-deltakere:

Vi håper å se brukere, pårørende, elever, lærere, arbeidstakere, arbeidsleder, gamle og unge

Fri inngang
.
Asker kulturhus er godt tilrettelagt for rullestoler.

 

Avlysning av konferansen og Fagtorget
Følg med på konferansens Facebookside eller denne nettsiden,
for å slippe å komme til et stengt Fagtorg.
Hvis konferasen avlyses, så blir også Fagtorget avlyst.

Oversikt over utstillere på fagtorget

- klikk inn på hver enkelt og finn ut mer :-)

 • Abilia

  På standen møter du folk som jobber i Abilia.

  Abilia vil vise hjelpemidler innen kognisjon, kommunikasjon og varsling. Produktene favner et bredt spekter fra hjelpemidler på papir til digitale plattformer, og hvor de fleste løsninger er på avtale med NAV hjelpemiddelsentralen. Det vil være mulig å både se og prøve ut de ulike hjelpemidlene.

  Abilia er et internasjonalt hjelpemiddelfirma som utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Hjelpemidlene gir mulighet til økt selvstendighet og mestring i hverdagen, ved hjelp av digitale plattformer for støtte av tid og struktur, alternativ- og supplerende kommunikasjon og betjening av ulike funksjoner i hjemmet med digitale og elektroniske løsninger.

  Kontaktinformasjon

 • Cognita - mestringsteknologi

  På standen møter du folk fra Cognita som brenner for nyskapende løsninger
  som gir mestring og selvstendighet.

  Vi utvikler og forhandler hjelpemidler og systemer for personer
  med kognitiv svikt og kommunikasjonsvansker.

  På Fagtorget har vi med løsninger fra fagområdene kommunikasjon,
  kognisjon, alternativ betjening og velferdsteknologi.

   

   

  Cognita AS – Cognita forenkler den digitale hverdagen
  og bidrar til mestring for personer med kognitiv svikt.

  Vi er opptatt av at du, og den du bryr deg om,
  skal kunne benytte kommunikasjon på lik linje med alle andre.

  Nettsted: cognita.no

 • Evondos

  På standen møter du Kari og Tove Irene.
  De vil fortelle deg om ……

   

   

 • HabTech - E-plan

  På standen til HabTech AS treffer du Morten, Vidar eller Øivind
  som sammen utgjør det nyoppstartede selskapet.
  HabTech AS har utviklet og driver appene; e-plan habilitering og e-talk ASK,
  som begge er tilgjengelige på AppStore.

  HabTech AS ble stiftet våren 2021 og har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede
  digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer.
  Løsningene er basert på habiliteringsfaglig kompetanse
  hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon
  og medvirkning er prioriterte innsatsområder.

  Lenke til hjemmesiden finner du her: www.habtech.no

  Lenke til kort film om hvordan e-talk virker: e-talk

  Kontaktinfo:
  Morten Berger
  Daglig leder HabTech AS
  e-post: contact@habtech.no

 • Innocom

  Innocom

  På standen møter du Hege

   

 • JodaCare

  På denne standen treffer du Kristil som har laget programmet Jodacare.
  Jodacare er en digital platform på nettbrett, smarttelefon eller pc og som kan brukes til kommunikasjon mellom brukerne av løsningen – brukeren selv, familie, ansatte i helsetjenesten, ansatte i bolig og andre som er involvert i det daglige livet til hovedpersonen. Jodacare brukes der hvor det er behov for ekstra støtte for hovedpersonen, på grunn av kognitive utfordringer eller språkutfordringer eller annen form for nedsatt funksjonsevne.

   

  Som du kan se av filmen, så kommer ideen til Jodacare ut fra eget behov som pårørende til en mor med demens. Det var allikevel en bolig for unge mennesker med utviklingshemming som var vår aller første kunde, og det er også denne gruppen som bruker Jodacare aller mest i dag.

  Kontaktinformasjon
  Kristil Håland
  CEO JodaCare AS
  +47 90606433
  kristil@jodacare.com
  www.linkedin.com/in/kristilerla
  www.jodacare.no
  www.jodacare.com

   

   

 • KnowMe - kommunikasjonshjelpemiddel

  På denne standen treffer du Ingunn, hun er vernepleier med ASK-videreutdanning og er veileder for KnowMe. Ingunn har erfaring med barn og voksne med store kommunikasjonsutfordringer og har de siste seks årene jobbet ved en forsterket avdeling på barneskole i Sandefjord. Og du treffer Anlaug, hun er spesialpedagog med ASK-videreutdanning og veileder for KnowMe. Anlaug har lang erfaring som pedagog i barnehage og jobber i dag for spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune.

   

  Å BLI FORSTÅTT
  Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos barn og unge uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det å ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre.

  «KnowMe» – ET DYNAMISK RAMMEVERK
  KnowMe er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt de som hører til under språkalternativgruppen. Målsetningen med kommunikasjonssystemet er å legge til rette og skape de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk. Lifetools tar i bruk tilgjengelig «hverdagsteknologi» som nettbrett og skylagring, og i kombinasjon med et dynamisk rammeverk skal dette sikre brukerens uttrykk i alle hverdagens situasjoner og overganger – livet ut.

  KnowMe krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke kommunikasjonssystemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk. Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

   

  Kontaktinformasjon

  For mer informasjon besøk oss på www.knowme.no
  Lik oss på Facebook, @knowme.no

  Hjertelig velkommen til vår utstilling der vi vil demonstrere «KnowMe » i praksis.

   

 • Lek deg frisk

   

  På standen møter du Leif Une som håper at du tar en tur innom for å teste spillene.

  Fysisk rehabilitering

  Systemet har flere fysiske øvelser designet for å gjenopprette funksjonaliteten til pasienten gjennom virtuell virkelighet og kvantifisering av evolusjonen under restitusjonsprosessen.

  Kognitiv rehabilitering

  Rehametrics inkluderer kognitive øvelser som bruker gamification for å forbedre pasientopplevelsen. Systemet har spesialiserte øvelser for å gjenopprette oppmerksomhet, hukommelse, språk, eksekutive funksjoner og daglige aktiviteter.

  Se mer på: www.lekdegfrisk.no

 • Medema / "Magisk bord" - digital aktivitet

  På standen til Medema treffer du June som gjerne vil vise deg et spennende produkt for voksne med utviklingshemming.

  Tovertafel – det magiske bordet, er et interaktivt spill som er med på å gi sensorisk stimulering, oppmuntre til bevegelse, støtte sosial og emosjonell utfordring, samt utfordre kognitive evner.

   

  Her er hjemmesiden hvor du kan finne mer informasjon.

  Kontaktinformasjon
  Dag Ivar Fjørtoft
  Produktansvarlig Bolig & Institusjonsprodukter/
  Product Manager Homecare & Institution products
  M: +47 46 87 91 46
  T:  +47 67 06 49 00
  www.medema.com
  www.facebook.com/Medema-gruppen

   

  I filmen kan man virkelig se hvordan Det magiske bordet engasjerer og gleder brukerne.

 • Omhu -fag- og journalsystem

   

  Med fag- og journalsystemet Omhu kan du oppnå:

  • En trygg og stabil hverdag som gir økt livskvalitet og mindre uønsket adferd for tjenestemottakerne.

  • Økt mestring og forutsigbarhet, noe som gjør hverdagen bedre for de ansatte.

  • En reduksjon på antall systemer, Og ved å forenkle og automatisere tunge administrative oppgaver blir det mer tid til fag og varme hender.

  • Forutsigbarhet, oversikt og enkel administrering fører til kostnadseffektive tjenester.

  For å sikre at verktøyet løser kundenes behov kvalitetssikrer vi utviklingen sammen med utvalgte pilotkunder og faglige rådgivere med mange års bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

  Nettbrett med OMHU

   

  WeissTech ble etablert av Philip Aspholt Weisser i 2016. Prototypen til Omhu ble utarbeidet, og Philip knyttet til seg et stjerneteam for å strukturere firmaet og sikre faglig forankring for Omhu. Med god hjelp fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU og Valdres Sparebank kunne drømmen bli satt ut i livet. WeissTech inngikk samarbeid med Flyt IT som teknisk utvikler, og startet utviklingen av Omhu.

  Høsten 2018 var endelig første versjon av Omhu klar til drift og salg.
  Kvalitetssikring og kontinuerlig videreutvikling vil fortsette sammen med kunder.

  I Fontene nr: 1-2020 sto dette å lese om applikasjonen Omhu.

   

 • Playwell

  Her kommer det mer informasjon etter hvert 🙂

 • Tobii Dynavox - mestringsteknologi

  På standen møter du ansatte fra Tobii Dynawox.

  ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er enhver metode som hjelper en person med kommunikasjonsutfordringer til å kommunisere mer effektivt. Øyestyring er en ASK-teknologi som hjelper personer med funksjonsnedsettelser til å leve mer selvstendig, ved å gjøre det mulig for dem å styre en datamaskin med øynene. Så godt som alle, uansett fysiske eller kognitive evner, kan lære seg øyesporing – ferdigheten som er nødvendig for å bruke øyestyring.

  Vi er et team med fagfolk som jobber for å hjelpe personer med funksjonshemninger og spesielle behov til å oppnå det fulle potensialet i livet sitt. Vårt mål er å utgjøre en reell forskjell ved å skape innovative og funksjonelle løsninger som gjør folk i stand til å kommunisere.

   

  Tobii Dynavox har egne symboler til støtte og språkutvikling (PCS).
  Med PCS-symboler får personer støtte til å forstå og lære begreper. De gir hjelp til å oppfatte og bearbeide språk. Tobii Dynavox administrerer symbolene tilbyr dem gjennom egne og andres systemer.

  Kontaktinformasjon

  Hjemmesiden til Tobii Dynawox

   

 • Trygg Grunn

  Trygg-Grunn lanserte i 2019 BRAK VR.
  BRAK VR er en enkel simulator basert på en frittstående VR-brille
  med internlagret faginnhold spesiallaget for brukeren.

  Vi har fokusert på at det er enkelt å bruke, raskt å få utbytte av og tilgjengelig når man har noen minutter til overs.

  Opplæring, kurs og grunntrening kan tas og gjentas når de ansatte trenger det eller som planlagt aktivitet uten at kompetansehevingen krever reise, tapt arbeidstid eller mye penger.

  På standen vil vi vise frem hvilke løsninger vi har vært med å lage.

   

  https://www.facebook.com/watch/?v=125822855373968&ref=sharing

 • Ridderne - arrangør

  Det er Ridderne som har hovedansvaret for konferansen og Fagtorget.

  I tillegg er det flere enkeltpersoner som bidrar på forskjellige måter for å få laget den beste konferansen for deg som deltaker, utstiller eller foredragsholder.

 • NSCC - medarrangør
 • NAV- Bidragsyter
 • USHT Oslo og Viken

Standene vil stort sett være betjent hele tiden, hvis ikke vil det stå informasjon på standen om når den er betjent.

Vi håper mange vil benytte seg av denne unike muligheten til å se og prøve ut forskjellige typer av mestringsteknologi.

 

Under kan du se et eksempel på en teknologi som gir mange nye muligheter, nemlig VR eller 360-video.