Program, Asker – 2023

HUSK Å KLIKK
KLIKK på den enkelte programpost for mer informasjon.

Vi jobber fortløpende med programmet,
og må derfor be om forståelse for at det vil endre seg, men til det bedre!

08:15 - 08:55

Registrering

Servering av kaffe, te og frukt

09:00 - 09:30

Åpning av konferansen og kort presentasjon av utstillere

Informasjon om programmet, tidspunkter og smarte tips

Arrangør

09:30 - 10:00

Søknadsprosessen, veien fram til et hjelpemiddel

Hva kan søkes om, hvem kan søke og hva må med i en søknad?

Hjelpemiddelsentralen

10:00 - 10:30

Pause

Kaffe og te

10:30 - 11:30

Nasjonal veileder, CRPD og mestringsteknologi - et kinderegg?

Hva sier veilederen om bruk av mestringsteknologi

Helsedirektoratet (opptak fra MTEK i Asker 2022)

11:30 - 12:15

Lunsj

Rundstykker

12:15 - 12:45

Hvordan sikre brukermedvirkning gjennom kommunikasjon, samhandling og faglig forankring

OMHU

12:45 - 13:15

KnowMe - med rett til å bli forstått

Å samskape en inkluderende hverdag i alle livets faser

KnowMe

13:15 - 13:30

Pause

Te og kaffe

13:30 - 14:00

En bruker forteller om sine drømmer og virkelighet

Hvilke muligheter har jeg til å få mine drømmer oppfylt. Hva betyr CRPD i praksis?

Mikkel Borg Heir

14:00 - 14:30

Pause

Te, kaffe og nogot attåt

14:30 - 15:00

NAKUs nettressurser som kilde til inspirasjon og kunnskapsoppdatering

NAKU

15:00 - 15:45

Erfaringer fra kommunene

Her vil vi fortelle om prosjekter og opplegg som brukes ute i kommunen

Kommunene (USHT)

15:45 - 16:00

Har det vært en fin dag?

Finn frem mobilen og gå til menti.com

Arrangør