Informasjon – 2020

Målet med konferansen er først og fremst å formidle kunnskap om mestringsteknologi til ansatte som jobber for og med mennesker med utviklingshemming, slik at de i neste omgang kan legge til rette for at å ta i bruk tilgjengelig teknologi for økt livskvalitet, selvbestemmelse, likeverd, selvstendighet og integrering.

figurer fra donkey kong

Konferansen har begrenset antall plasser (ca. 200), og her gjelder prinsippet om «første mann til mølla».

Frist for påmelding er tirsdag 21. januar kl. 24.00 på grunn av servering, men helst før!

Deltageravgift er kr. 1.800.- for begge dager, inkludert all servering.

Ta kontakt direkte på mtekforalle@ridderne.no hvis du ønsker å være med bare en av dagene.

Det er ikke behov for forehåndskunnskap om «bits and bytes» eller høyeste nivå i Donkey Kong, men en nysgjerrighet på hva som finnes der ute og et ønske om at de en yter tjenester til får tilgang til det de kan ha nytte og glede av.  Om du er ufaglært, faglært, pårørende eller bare interessert, alle vil få utbytte av disse dagene.

Utgangspunktet for konferansen var å lage noe for de som gir tjenester i boliger eller arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, men vi tror også at mange andre kan finne noen interessant!  Jobber du med barn eller unge med utviklingshemming  i barnehage, skole, avlastning eller barnebolig er du selvfølgelig hjertelig velkommen.

Riddernes erfaring i møte med praksisfeltet er at det er mange som står på og gir gode tjenester, men de mangler ofte kunnskap om de temaene vi tar opp på denne konferansen.

Mange av foredragene består av en del med nødvendig informasjon om teknologien og faglig bakgrunn, samt en del hvor brukere av teknologien forteller om sine erfaringer.  Deltakerne kan få mer kunnskap og svar på spørsmål ved å gå rundt på fagtorget å utforske alle standene og snakke med de som står der.

Etter lunsj hver dag vil Fagtorget være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å komme å se og lære, selv om man ikke er deltaker på konferansen.  Vi håper at brukere, pårørende og andre vil benytte seg av denne muligheten.

«Rosinen i pølsen» – I tillegg til hovedprogrammet, har vi et ekstra program for spesielt interesserte som er påmeldt konferansen.  Dette er opplegg som ikke passer for alle, men som forhåpentligvis passer helt perfekt for noen av dere.  Det er bare 30 plasser pr. sesjon, så hvis du tenker at dette passer for deg, er det lurt å være tidlig ute.  Se mer informasjon under Program.