Fagtorget – 2020

Ta deg en tur til Fagtorget, som er konferansens møteplass med mulighet for å lære mer om de ulike løsningene som har blitt presentert i løpet av konferansen.
Fagtorget er også en møteplass for brukere, pårørende og fagpersoner - med rom for samtaler, utprøving av nye løsninger, dele erfaringer, lære nye ting, leke litt, utforske og mye mer.

Åpningstider: 

Fagtorget er åpent for konferansedeltakerne
i konferansens åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 16.00
på torsdag 23. og fredag 24. januar.

Fagtorget er åpent for alle andre interesserte
fra kl. 13.00 til kl. 19.00 på torsdag 23. januar
og fra kl. 13.00 til kl. 16.00 på fredag 24. januar.
Vi håper å se brukere, pårørende, elever, lærere,
arbeidstakere, arbeidsleder, gamle og unge …..
Fri inngang
.

Asker kulturhus er godt tilrettelagt for rullestoler.

Oversikt over utstillere på fagtorget - klikk inn på hver enkelt og finn ut mer :-)

 • Stange kommune - Bruk av VR

  På standen møter du Stig og Steffen fra Stange kommune som viser frem grunnleggende måter å bruke VR basert simulering.

  Det vil være mulighet å prøve VR og oppleve ulike scenarioer som benyttes i VR basert simulering.  Standen vil være sentral for erfaringsbasert utveksling hva angår bruk og funksjon knyttet til VR i opplæring.

  Her er en video fra prosjektet MUN-light som kommunene hadde med sykehuset Innlandet (2019).

 • E-plan - kalendersystem

  På standen til E-plan treffer du Morten og Vidar som har utviklet programmet.

  e-Plan er et planverktøy for nettbrett som er utviklet ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for nevrohabilitering.
  Løsningen er utviklet for å gi personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne et digitalt alternativ til analoge planverktøy.
  Målsetningen med verktøyet er å bidra til forutsigbarhet, selvstendighet og medvirkning for målgruppen.

   

  Deltakere på konferansen har mulighet til å skaffe seg en tilgangskode ved å melde seg på kvalifiseringskurset som vil foregå fredag 24. januar kl. 09.00 til kl. 11.20 parallelt med hovedprogrammet. Dette er et tilbud du må melde deg på i tillegg.  Se mer informasjon om innhold og påmelding.

  Lenke til vår hjemmeside finner du her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/avdeling-for-nevrohabilitering/e-plan-habilitering

 • Milla Says - app for tegnspråk

  På standen til Milla Says vil du treffe Aleksander som har laget produktet.
  Milla Says er et personlig, digitalt verktøy for innlæring og deling av nye tegn for ditt barn eller den personen du gir tjenester til.
  Du og andre i nettverket kan enkelt legge til nye tegn, som alltid er tilgjengelig via mobil, nettbrett eller PC/Mac.
  Du og andre kan også  enkelt dele film, bilder og lyd, og legge til rette for inkludering og retten til å forstå og gjøre seg forstått.  Med Milla Says skaper du god kommunikasjon med Tegn Til Tale i et sikkert digitalt miljø.

  Det ligger mer informasjon på websiden vår www.millasays.com og en del filmer på youtube kanalen til Milla Says: https://www.youtube.com/channel/UC-Z2DLzVHCaHM8YPLl0F9Vg/videos

 • Emma MeDLiv - visningsleilighet for velferdsteknologi

  Emma MeDLiv – Visningsleilighet for velferdsteknologi

  På standen møter du ansatte fra Emma MeDLiv hvor du kan stille spørsmål eller få svar om leiligheten eller velferdsteknologi.
  Emma MeDLiv er en visningsleilighet hvor vi har fokus på mestring, deltakelse og livskvalitet.

  Hos oss kan du oppleve et reelt bomiljø innredet med ulike hjelpemidler. Leiligheten ligger i en boligblokk med leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, og fungerer som et ressurssenter for frihets- og velferdsteknologi.

   

  En leilighet for mestring

  Målet med leiligheten er å inspirere personer med nedsatt funksjonsevne, pårørende og fagpersoner til å prøve ut frihets- og velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen tryggere og enklere. Leiligheten har et mangfold av hjelpemidler som bidrar til økt grad av mestring i hverdagen.

  Hos Emma MeDLiv kan all frihets og velferdsteknologi prøves av besøkende. Du kan også få veiledning av en fagperson når det gjelder utprøving, implementering og anskaffelse av produktene.

   

  Lenker:
  https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-personer-med-utviklingshemming/emma-medliv/

  https://www.facebook.com/EmmaMeDLiv/

   

  Kontaktinformasjon
  emmamedliv@baerum.kommune.no
  Tlf: 948 32 913

  Besøksadresse:
  Høyrabben 8, 1336 SANDVIKA
  Åpningstider: Mandag–fredag kl. 09–15.30.

   

  Emma MeDLiv

  En film om visningsleiligheten #EmmaMeDLiv i #Bærumkommune.

  Slået op af Emma MeDLiv i Mandag den 17. september 2018

 • Jodacare - kommunikasjon- og kalendersystem

  På denne standen treffer du Kristil som har laget programmet Jodacare.
  Jodacare er en digital platform på nettbrett, smarttelefon eller pc og som kan brukes til kommunikasjon mellom brukerne av løsningen – brukeren selv, familie, ansatte i helsetjenesten, ansatte i bolig og andre som er involvert i det daglige livet til hovedpersonen. Jodacare brukes der hvor det er behov for ekstra støtte for hovedpersonen, på grunn av kognitive utfordringer eller språkutfordringer eller annen form for nedsatt funksjonsevne.

   

   

  Som du kan se av filmen, så kommer ideen til Jodacare ut fra eget behov som pårørende til en mor med demens. Det var allikevel en bolig for unge mennesker med utviklingshemming som var vår aller første kunde, og det er også denne gruppen som bruker Jodacare aller mest i dag.

  Kontaktinformasjon
  Kristil Håland
  CEO JodaCare AS
  +47 90606433
  kristil@jodacare.com
  www.linkedin.com/in/kristilerla
  www.jodacare.no
  www.jodacare.com

  Digital kontaktbok

  Med JodaCare kan ansatte og pårørende enkelt kommunisere og samarbeide rundt en person med behov for støtte :)Send oss gjerne en melding om du ønsker mer informasjon om JodaCare!

  Slået op af JodaCare i Onsdag den 2. maj 2018

 • NAV - ressurser på nett

  På standen møter du rådgivere fra Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.
  De jobber med å utvikle nettstedene.

  Vi vil vise hvordan man kan bruke nettstedene for å finne fram til hjelpemidler, apper og fagstoff til barn og voksne med nedsatt funksjon.

   

   

  Kontaktinformasjon:
  Hilde Fresjarå
  Seniorrådgiver
  Tlf.: 90 68 39 03
  Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

 • Abilia - mestringsteknologi

  På standen møter du Marianne og Øystein som jobber i Abilia.

  Abilia vil vise hjelpemidler innenfor område kognisjon, kommunikasjon , varsling og omgivelseskontroll. Produktene favner et bredt spekter fra hjelpemidler på papir til digitale plattformer, og hvor de fleste løsninger er på avtale med NAV hjelpemiddelsentralen. Det vil være mulig å både se og prøve ut de ulike hjelpemidlene.

   

  Abilia er et internasjonalt hjelpemiddelfirma som utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Hjelpemidlene gir mulighet til økt selvstendighet og mestring i hverdagen, ved hjelp av digitale plattformer for støtte av tid og struktur, alternativ- og supplerende kommunikasjon og betjening av ulike funksjoner i hjemmet med digitale og elektroniske løsninger.

  Kontaktinformasjon

   

 • OMHU - journal- og kvalitetssystem

  På vår stand vil du møte Even Skavhaug og Lene Skjaker Borgli.

  Med journal- og kvalitetssystemet Omhu kan du oppnå:

  • En trygg og stabil hverdag som gir økt livskvalitet og mindre uønsket adferd for tjenestemottakerne.

  • Økt mestring og forutsigbarhet, noe som gjør hverdagen bedre for de ansatte.

  • En reduksjon på antall systemer, Og ved å forenkle og automatisere tunge administrative oppgaver blir det mer tid til fag og varme hender.

  • Forutsigbarhet, oversikt og enkel administrering fører til kostnadseffektive tjenester.

  For å sikre at verktøyet løser kundenes behov kvalitetssikrer vi utviklingen sammen med utvalgte pilotkunder og faglige rådgivere med mange års bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

  WeissTech ble etablert av Philip Aspholt Weisser i 2016. Prototypen til Omhu ble utarbeidet, og Philip knyttet til seg et stjerneteam for å strukturere firmaet og sikre faglig forankring for Omhu. Med god hjelp fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU og Valdres Sparebank kunne drømmen bli satt ut i livet. WeissTech inngikk samarbeid med Flyt IT som teknisk utvikler, og startet utviklingen av Omhu.

  Høsten 2018 var endelig første versjon av Omhu klar til drift og salg.
  Kvalitetssikring og kontinuerlig videreutvikling vil fortsette sammen med kunder.

  I Fontene nr: 1-2020 sto dette å lese om applikasjonen Omhu.

   

 • Tobii Dynavox - mestringsteknologi

  På standen møter du ansatte fra Tobii Dynawox.

  ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er enhver metode som hjelper en person med kommunikasjonsutfordringer til å kommunisere mer effektivt. Øyestyring er en ASK-teknologi som hjelper personer med funksjonsnedsettelser til å leve mer selvstendig, ved å gjøre det mulig for dem å styre en datamaskin med øynene. Så godt som alle, uansett fysiske eller kognitive evner, kan lære seg øyesporing – ferdigheten som er nødvendig for å bruke øyestyring.

  Vi er et team med fagfolk som jobber for å hjelpe personer med funksjonshemninger og spesielle behov til å oppnå det fulle potensialet i livet sitt. Vårt mål er å utgjøre en reell forskjell ved å skape innovative og funksjonelle løsninger som gjør folk i stand til å kommunisere.

   

  Tobii Dynavox har egne symboler til støtte og språkutvikling (PCS).
  Med PCS-symboler får personer støtte til å forstå og lære begreper. De gir hjelp til å oppfatte og bearbeide språk. Tobii Dynavox administrerer symbolene tilbyr dem gjennom egne og andres systemer.

  Kontaktinformasjon

  Hjemmesiden til Tobii Dynawox

   

 • Karde AS - e-læring og programutvikling

  På standen møter du ansatte fra Karde.

  Karde tilbyr innovasjon, rådgivning, ledelse og utvikling innen IKT til næringslivet, offentlig sektor samt frivillige organisasjoner og andre virksomheter.  Kardes medarbeidere er erfarne prosjektledere og rådgivere i nasjonale og internasjonale prosjekter.

  Kardes kompetanse spenner fra strategi, digitalisering, programvareutvikling og standardisering til de “myke sidene” av IKT, som e-læring, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Mennesker med utviklingshemning og mennesker med demens er våre primære hovedmålgrupper.

   

   

  Kontaktinformasjon

  (Video)

 • Cognita - mestringsteknologi

  På standen møter du folk fra Cognita som brenner for nyskapende løsninger som gir mestring og selvstendighet. Vi utvikler og forhandler hjelpemidler og systemer for personer med kognitiv svikt og kommunikasjonsvansker.
  På Fagtorget har vi med løsninger fra fagområdene kommunikasjon, kognisjon, varsling, alternativ betjening og velferdsteknologi.

   

  Cognita AS – Cognita forenkler den digitale hverdagen og bidrar til mestring for personer med kognitiv svikt. Vi er opptatt av at du, og den du bryr deg om, skal kunne benytte kommunikasjon på lik linje med alle andre.

  Nettsted: cognita.no

 • Implement - digital kompetanseutvikling

   

  HØR OM ERFARINGER FRA DANMARK
  I Danmark er man langt fremme ift. anvendelse av velferdsteknologi på helse- og sosialområdet. Implement Consulting Group (ICG) hjelper den danske stat og kommuner med å utarbeide digitaliseringsstrategier og skape en merkbar gevinstrealisering ut i praksis. De har særlig kunnskap og erfaring med strategi på ledelsesnivå til endring i praksis.

  ICG har mye kunnskap om velferds teknologier på markedet, og hvordan de kan matche brukernes behov.

   

   

  Stikk gjerne innom hvis du vil høre mer om:

    • Utvikling av digitaliseringsstrategier
    • Brukermedvirkning i utvikling og implementering av ny teknologi eller tjenester
    • Kompetanseutvikling for ledere med fokus på ledelse av digital endring
    • Kompetanseutvikling for faglig personale med fokus på digitalt tankesett
     og match mellom bruker og teknologi

  Kontaktinformasjon

 • Kjenn Meg - app for kommunikasjon

  På denne standen treffer du Morten som har laget kommunikasjonsappen som heter «Kjenn Meg» og Annlaug.

  Å BLI FORTSTÅTT
  Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos barn og unge uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse barna er like stort som hos alle andre. «At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt» sies det, og det er her kjernen ligger.

  «KJENN MEG» – ET DYNAMISK RAMMEVERK
  Kjenn MEG er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt den alternative språkgruppen i ASK. Målsetningen med kommunikasjonssystemet er å legge til rette og skape de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk. Lifetools tar i bruk tilgjengelig «hverdagsteknologi» som nettbrett og skylagring, og i kombinasjon med et dynamisk rammeverk skal dette sikre brukerens uttrykk i alle hverdagens situasjoner og overganger – livet ut.

  Kjenn MEG krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke kommunikasjonssystemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk. Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

   

  BEVISSTHETSKULTUR
  Kjenn MEG legger til rette for en bedre «bevissthetskultur» hos de som er knyttet til mennesker med kommunikasjonsvansker – de blir mer klar over sin egen metodikk i søken om å forstå. Gjennom å arbeide med brukerens uttrykk, rutiner og aktiviteter i applikasjonen, så skapes det en bredere bevissthet rundt hvordan brukeren kommuniserer. Ledsagerne blir mer årvåkne, utforskende og nysgjerrige. Dette optimaliserer tolkningen av uttrykkene, forventet respons og ikke minst etableringen av nye uttrykk. På denne måten kvalitetssikres arbeidet rundt brukerens kommunikasjon.

   

  Kontaktinformasjon

  For mer informasjon besøk oss på www.lifetools.no.
  Lik oss på Facebook, @kjennmeg

  Hjertelig velkommen til vår utstilling der vi vil demonstrere «Kjenn MEG» i praksis.

   

 • Scan How - digitale arbeidsbeskrivelser

  Med Scan How kan du lage en visuell arbeidsoppgave med bilder, video, tekst og lyd. Når du er bruker av systemet og har laget en arbeidsbeskrivelse, skriver du ut en QR-kode og plasserer den der det er behov for visuell støtte til gjennomføring av aktiviteten.
  Scan How kan også brukes for støtte til personalet.

  Scan How er utviklet i samarbeid med unge med autisme. Det hjelper de unge til å få mer uavhengighet i hverdagsrutiner og i forbindelse med arbeidsoppgaver. Til å begynne med var det ment å være et internt arbeidsverktøy, men siden da har det vist seg at andre kan dra nytte av å bruke Scan How.

  For eksempel i forbindelse med inkludering og på ordinære arbeidsplasser. I dag er det brukere av Scan How over hele verden, og de utvikler kontinuerlig nye metoder som gjør livet enklere for personer med autisme og nedsatt funksjonsevne.

  To vernepleierstudenter fra OsloMet vil vise  Scan How i bruk på arrangørenes stand.

  Her kan du lese mer om Scan How

  Kontaktinformasjon

   

 • Arrangør

         

  Det er Ridderne som har hovedansvaret for konferansen og Fagtorget, i samarbeid med Rom for Mestring og utvikling.
  De er begge kursholdere og fagutviklere i temaer relatert til tilrettelegging i hjem, skole og arbeid for mennesker med utviklingshemning.   I tillegg har begge mye kompetanse knyttet til temaet tvang og makt for den samme målgruppen.

 • Smart Cognition - tilrettelagt informasjon om fritidsaktiviteter

  smart cognition logo

  På standen møter du Katrine, Eirik og Sven Erik som presenterer informasjonsløsningen Aktiv Fritid og firmaet Smart Cognition.

  Vårt mål er at det skal være mulig å automatisk få tilrettelagt informasjon om alle fritidsaktiviteter i hele landet.  Arrangører kan enkelt formidle tilrettelagt informasjon om sine tilbud og deltakerne skal få informasjon tilpasset type og grad av nedsatt funksjonsevne.

  Fritidsaktiviteter er en sentral arena for læring, mestring og sosial kontakt. Plattformen gir forståelig informasjon til flere og bidrar til økt deltakelse.
  Aktiv fritid bidrar til økt inkludering, økt selvbestemmelse og økt livskvalitet.

   

  Kontaktinformasjon
  hjemmesiden kan du lese mer om Smart Cognition og Aktiv fritid løsningen.

   

 • "Magisk bord" - digital aktivitet

  På standen til Medema/Tovertafel treffer du Christine som gjerne vil vise deg et spennende produkt for voksne med utviklingshemming.

  Tovertafel – det magiske bordet, er et interaktivt spill som er med på å gi sensorisk stimulering, oppmuntre til bevegelse, støtte sosial og emosjonell utfordring, samt utfordre kognitive evner.

   

  Her er hjemmesiden hvor du kan finne mer informasjon.

  Kontaktinformasjon
  Christine Heggelund
  Salgsleder Velferdsteknologi
  M: +47 91 58 80 41
  T:  +47 67 06 49 00
  Medema-gruppen AS
  www.medema.com
  www.facebook.com/Medema-gruppen

   

  I filmen kan man virkelig se hvordan Det magiske bordet engasjerer og gleder brukerne.

 • Fontenehuset i Asker

  fontenehuset logo

  Fontenehuset i Asker er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer.

   

   

  På konferansen vil deltagere fra Fontenehuset hjelpe til med alt fra registrering, servering, informasjonsdesk og andre viktige oppgaver som må gjøres for at deltakere på konferansen og besøkende til Fagtorget får en god opplevelse.

   

   

   

Standene vil stort sett være betjent hele tiden, hvis ikke vil det stå informasjon på standen om når den er betjent.

Vi håper mange vil benytte seg av denne unike muligheten til å se og prøve ut forskjellige typer av mestringsteknologi.