Fagtorget, Asker – 2024

Ta deg en tur til Fagtorget, som er konferansens møteplass,
med mulighet for å lære mer om de ulike løsningene som blir presentert i løpet av konferansen.

I år er det rekord på antall utstillere, antallet nærmer seg 20 stykker.
Du finner fullstendig oversikt under, med mulighet for å klikke på den enkelte og lære mer.

Fagtorget er også en møteplass for brukere, pårørende og fagpersoner - med rom for samtaler, utprøving av nye løsninger, dele erfaringer, lære nye ting, leke litt, utforske og mye mer.

Fagtorgets åpningstider for de som er påmeldt konferansen
og er konferanse-deltakere:
I konferansens åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 begge dager.


Fagtorgets åpningstider for ALLE andre som IKKE er konferanse-deltakere:

Fra kl. 12.00 til kl. 15.00, både tirsdag 23. og onsdag 24.
er det fri inngang på Fagtorget for alle som har interesse av å lære mer om
hva som finnes av mestringsteknologi for utviklingshemmede.

Vi håper å se brukere, pårørende, elever, lærere, arbeidstakere, arbeidsleder, gamle og unge.

Følg med på konferansens Facebookside eller denne nettsiden,
for å være oppdatert på programforandringer og andre viktige opplysninger.

Asker kulturhus er godt tilrettelagt for rullestoler.

 

 

Oversikt over utstillere på fagtorget

- klikk inn på hver enkelt og finn ut mer :-)

 • Abilia

  På standen møter du folk som jobber i Abilia.

  Abilia vil vise hjelpemidler innen kognisjon, kommunikasjon og varsling. Produktene favner et bredt spekter fra hjelpemidler på papir til digitale plattformer, og hvor de fleste løsninger er på avtale med NAV hjelpemiddelsentralen. Det vil være mulig å både se og prøve ut de ulike hjelpemidlene.

  Abilia er et internasjonalt hjelpemiddelfirma som utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Hjelpemidlene gir mulighet til økt selvstendighet og mestring i hverdagen, ved hjelp av digitale plattformer for støtte av tid og struktur, alternativ- og supplerende kommunikasjon og betjening av ulike funksjoner i hjemmet med digitale og elektroniske løsninger.

  Kontaktinformasjon

 • Atri-X

  «Atri-X er Bærum kommunes visningssenter for frihets- og velferdsteknologi. Visningssenteret ligger i Sandvika sentrum.
  Her kan du se og prøve ut ulike løsninger som kan gi økt mestring og selvstendighet i eget hjem.

  Emma MeDLiv flytter til Sandvika og samlokaliseres med Atri-X Senter for frihets- og velferdsteknologi i løpet av høsten 2023.
  Vi tar med oss hjelpemidlene og fortsetter å vise de frem i Sandvika. Det er derfor de samme mulighetene for å besøke oss som tidligere.
  Emma MeDLiv har frem til nå vært så heldige å hatt ca. 4000 besøkende etter åpningen i 2018.
  Det har vært besøk fra hele landet, mange organisasjoner, flere utenlandsbesøk og FN.
  Det har vært stor stas med mye besøk. 🥳
  Vi vil takke alle som har besøkt oss frem til nå, samt leverandører og samarbeidspartnere som har vært til stor hjelp.
  Vi håper å se dere på Atri-X Senter for frihets- og velferdsteknologi i Sandvika.
  Kontaktinfo:
 • Cognita

  På standen møter du folk fra Cognita som brenner for nyskapende løsninger
  som gir mestring og selvstendighet.

  Vi utvikler og forhandler hjelpemidler og systemer for personer
  med kognitiv svikt og kommunikasjonsvansker.

  På Fagtorget har vi med løsninger fra fagområdene kommunikasjon,
  kognisjon, alternativ betjening og velferdsteknologi.

   

   

  Cognita AS – Cognita forenkler den digitale hverdagen
  og bidrar til mestring for personer med kognitiv svikt.

  Vi er opptatt av at du, og den du bryr deg om,
  skal kunne benytte kommunikasjon på lik linje med alle andre.

  Nettsted: cognita.no

 • Evondos

  På standen møter du Victoria og Kathrine.

  Evondos gruppen er Europas ledende leverandør innen automatiserte medisindispenseringssystemer.

  Evondos sin unike tjeneste gir betydelige kvalitets- og kostnadsfordeler for helse- og omsorgstjenester.

  Tjenesten gjør det mulig for personer med behov for medisinsk behandling å få riktig medisin til rett tid og i riktig dose automatisk, noe som forbedrer pasientsikkerhet, og medisinsk etterlevelse og støtter selvstendig liv i hjemmet.

  Tjenesten er basert på avansert teknologi, og består av en medisineringsrobot som er installert hjemme hos tjenestemottaker, med skybasert kontrollsystem og serviceelementer.

  Evondos gruppen sysselsetter i dag totalt 300 fagfolk i Norden og Nederland, og betjener titusenvis av brukere daglig.

   

  Kathrine Mikkelsen
  Avtaleansvarlig
  Mobile: +47 415 29 953

  Kathrine.mikkelsen@evondos.com

  Evondos AS
  Forskningsparken Oslo
  Gaustadalléen 21
  0349 Oslo
  Norway
  +47 22 60 00 19

  Abonner på vårt nyhetsbrev >

  Følg oss på sosiale medier:
  Facebook
  Linkedin

 • HabTech

  På standen til HabTech AS treffer du Morten, Vidar eller Øivind
  som sammen utgjør det nyoppstartede selskapet.
  HabTech AS har utviklet og driver appene; e-plan habilitering og e-talk ASK,
  som begge er tilgjengelige på AppStore.

  HabTech AS ble stiftet våren 2021 og har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede
  digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer.
  Løsningene er basert på habiliteringsfaglig kompetanse
  hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon
  og medvirkning er prioriterte innsatsområder.

  Lenke til hjemmesiden finner du her: www.habtech.no

  Lenke til kort film om hvordan e-talk virker: e-talk

  Kontaktinfo:
  Morten Berger
  Daglig leder HabTech AS
  e-post: contact@habtech.no

 • Innocom

  Innocom

  På stand vil de møte Kristin og Hege som forteller om arbeidet i ROSA-prosjektet, hvor målet er å undersøke hvordan sosiale roboter kan forbedre språk og sosiale kommunikasjonsferdigheter for barn med autisme eller utviklingshemming.

  Innocom AS er selskapet som sammen med Frydenhaug skole i Drammen tok initiativ til prosjektet. Innocom har utviklet aktiviseringsteknologien Berntsen som gjør brukerne sterkere, tryggere og mer selvstendige.

   

  Berntsen er en samhandlingsløsning som gjør det lettere å følge opp og motivere brukeren til å delta aktivt i eget liv. Vi sier at Berntsen bidrar til aktive og selvstendige liv.

  Berntsen er utviklet for personer med spesielle behov og derfor svært enkel i bruk. Den har en digital aktivitetskalender som strukturerer hverdagen, minner om og motiverer til aktivitet.

   

  Kontaktinformasjon:

  Hege Eiklid
  Daglig leder
  Hege.eiklid@innocom.no
  Mobile: +47 934 34 424
  www.innocom.no

   

 • KnowMe

  På denne standen treffer du Ingunn, hun er vernepleier med ASK-videreutdanning og er veileder for KnowMe. Ingunn har erfaring med barn og voksne med store kommunikasjonsutfordringer og har de siste seks årene jobbet ved en forsterket avdeling på barneskole i Sandefjord. Og du treffer Anlaug, hun er spesialpedagog med ASK-videreutdanning og veileder for KnowMe. Anlaug har lang erfaring som pedagog i barnehage og jobber i dag for spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune.

   

  Å BLI FORSTÅTT
  Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos barn og unge uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det å ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre.

  «KnowMe» – ET DYNAMISK RAMMEVERK
  KnowMe er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt de som hører til under språkalternativgruppen. Målsetningen med kommunikasjonssystemet er å legge til rette og skape de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk. Lifetools tar i bruk tilgjengelig «hverdagsteknologi» som nettbrett og skylagring, og i kombinasjon med et dynamisk rammeverk skal dette sikre brukerens uttrykk i alle hverdagens situasjoner og overganger – livet ut.

  KnowMe krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke kommunikasjonssystemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk. Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

   

  Kontaktinformasjon

  For mer informasjon besøk oss på www.knowme.no
  Lik oss på Facebook, @knowme.no

  Hjertelig velkommen til vår utstilling der vi vil demonstrere «KnowMe » i praksis.

   

 • Lek deg frisk

   

  På standen møter du Leif Une som håper at du tar en tur innom for å teste spillene.

  Fysisk rehabilitering

  Systemet har flere fysiske øvelser designet for å gjenopprette funksjonaliteten til pasienten gjennom virtuell virkelighet og kvantifisering av evolusjonen under restitusjonsprosessen.

  Kognitiv rehabilitering

  Rehametrics inkluderer kognitive øvelser som bruker gamification for å forbedre pasientopplevelsen. Systemet har spesialiserte øvelser for å gjenopprette oppmerksomhet, hukommelse, språk, eksekutive funksjoner og daglige aktiviteter.

  Se mer på: www.lekdegfrisk.no

 • Medema

  På standen til Medema treffer du June som gjerne vil vise deg et spennende produkt for voksne med utviklingshemming.

  Tovertafel – det magiske bordet, er et interaktivt spill som er med på å gi sensorisk stimulering, oppmuntre til bevegelse, støtte sosial og emosjonell utfordring, samt utfordre kognitive evner.

   

  Her er hjemmesiden hvor du kan finne mer informasjon.

  Kontaktinformasjon
  Dag Ivar Fjørtoft
  Produktansvarlig Bolig & Institusjonsprodukter/
  Product Manager Homecare & Institution products
  M: +47 46 87 91 46
  T:  +47 67 06 49 00
  www.medema.com
  www.facebook.com/Medema-gruppen

   

  I filmen kan man virkelig se hvordan Det magiske bordet engasjerer og gleder brukerne.

 • Milla Says

   

   

   

   

  På standen til Milla Says vil du treffe Hilde-Sofie som er Nasjonal rådgiver og veileder innen ASK / Tegn Til Tale.

  Milla Says er et personlig, digitalt verktøy for å gjøre seg forstått på sitt ASK-Språk, håndtegn.

  Milla Says består av 3 tjenester/ apper som har som må at tegn til tale – kommuniserende skal kunne gjøre seg mest mulig forstått på sin kommunikasjon, tegn.

  Sharing by Milla Says – Er selve administrasjons løsningen, Her bygger du det digitale nettverket og språkmiljøet. Her bygges og tilrettelegges tegnbrukers ordforråd og kommunikasjon

  Communicatior by Milla Says er tegnbrukers eget kommunikasjonshjelpemiddel. Denne er alltid med tegnbrukeren som en hjelpende hånd eller «tolk»

  SayWhat by Milla Says, er vårt pedagogiske læringsspill, der du og alle i nettverket kan spille og leke seg til bedre forståelse av tegnbruker sine egne og personlige tegn.

  Med Milla Says skaper du god kommunikasjon med Tegn Til Tale i et sikkert digitalt miljø.

  Det ligger mer informasjon på websiden vår www.millasays.com og en del filmer på youtube kanalen til Milla Says: https://www.youtube.com/channel/UC-Z2DLzVHCaHM8YPLl0F9Vg/videos

 • NAV- Hjelpemiddelsentral

  Standen vil være betjent på onsdag 24. januar fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

  På standen treffer du Tora og Turid som er ergoterapeuter og rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken.

  De har ansvar for fagområdene: kognisjon, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), varslingshjelpemidler, sansehjelpemidler og hjelpemidler for rettskriving.

  De er tilgjengelige for spørsmål rundt hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i dagligliv, fritid og arbeid.

  Kom gjerne innom for en hyggelig prat!

 • Normedia

  På standen til NorMedia treffer du Jannicke som gjerne vil prate med deg om bruk av symboler og NorMedias programmer og produkter.
  NorMedia leverer flere programmer rettet mot kommunikasjon(ASK), språkutvikling og for personer med lese- og skrivevansker.

  Vi leverer også ferdigtrykkede papirprodukter med symboler, kommunikatorer, brytere og diverse kommunikasjonsutstyr.

  Våre hovedprodukter er InPrint 3, Widgit Go, Widgit Online og SymWriter – alle våre programmer inneholder Widgit Symboler.

  Widgit Symboler brukes til mange formål: for kommunikasjon, på nett, på papir, i læremidler, apper, nyheter og mye mer.

  Se mer om oss og våre produkter på hjemmesiden vår: www.normedia.no

  kontakt@normedia.no

 • Omhu

   

  Omhu er i dag en solid leverandør av fag- og journalsystem, med en stadig større krets av både private og offentlige kunder.

  WeissTech AS ble etablert av Philip Aspholt Weisser i 2016. Prototypen til Omhu ble utviklet i de 2 følgende årene og høsten 2018 var første versjon av fag- og journalsystemet klar for drift og salg. Philip knyttet i denne tiden til seg et stjerneteam av ansatte og rådgivere for å strukturere firmaet og sikre den faglige forankringen.

  Hans drøm og visjon ble virkeliggjort ved hjelp fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU og Valdres Sparebank.

  Omhu kvalitetssikrer en kontinuerlig utvikling av verktøyet i samarbeid med utvalgte pilotkunder, faglige rådgivere og egne ansatte med mange års bakgrunn fra ulike helse- og omsorgstjenester.

   

   

  Med fag- og journalsystemet Omhu oppnår du:

  • En tryggere og mer stabil hverdag for tjenestemottakerne. Systemet legger til rette for aktiv støtte og en personfokusert praksis.
  • Økt livskvalitet og mindre uønsket adferd.
  • Økt mestring og forutsigbarhet som gjør hverdagen bedre for både tjenestemottakere og de ansatte.
  • En reduksjon på antall systemer. Ved å forenkle og automatisere tunge administrative oppgaver blir det mer tid til fag og reell omsorg.
  • Forutsigbarhet, oversikt og enkel administrering fører til mer kostnadseffektive tjenester.

  Les mer om Omhu her: https://omhuapp.no/

   

 • Picomed

   

  På standen til Picomed vil du møte Sunniva som vil vise deg kommunikasjonsløsninger og hjelpemidler for mennesker med nedsatt funksjon i hånd og arm.

  Kommunikasjonsløsningene er for de som har nedsatt eller ingen funksjonell tale.
  Her finner du maskiner for de som benytter symboler, tekst, bilder eller har behov for en kombinasjon av dette.
  Vi har løsninger for de som kan betjene med berøring, brytere, hodemus og øyestyring.
  Du vil også finne en tegn-til-tale hanske som du kan lære de tegnene du ønsker selv, om de er standardisert eller personlige vil hansken si det du har lært den.

  For de som har utforinger med finmotorikk i hendene og ønsker å skrive, tegne, male eller betjene nettbrett har vi med et nytt hjelpemiddel som heter guided hands.
  For de med redusert arm funksjon har vi også med en dynamisk armstøtte som kan kompensere for manglende muskelkraft.

   

  Sunniva Stokke
  Ergoterapeut og hjelpemiddelkonsulent
  Produktansvarlig kommunikasjonshjelpemidler
  Telefon: 90066970
  E-post: sunniva@picomed.no

   

 • Rådgivningsgrupper

  På denne standen vil du treffe medlemmer fra RGA – Rådgivningsgruppen i Asker kommune og RGB – Rådgivningsgruppen i Bærum kommune.
  De vil fortelle om sitt arbeid med lettlest, bruker-medvirkning på system-nivå og menneske-rettigheter.

   

  Dette bildet ble tatt på felles juleavslutning sist år.

 • Senscom

   

  På standen møter du folk fra SensCom som brenner for å forbedre inkontinenspleien for de som mottar omsorg og for de som utfører omsorgen.

  SensCom har utviklet DignaCare inkontinenssensor.
  DignaCare er en fleksibel sensor som festes på utsiden av inkontinensproduktet, og varsler om behov for skift via en brukervennlig app.

  Sensoren passer like godt i en bolig med tilrettelagte tjenester, som på sykehjem.
  Sensoren har vært utprøvd i flere boliger, blant annet i Fredrikstad, hvor vi har sett veldig gode resultater. Flere boliger er også på vei!

  Kom innom oss for en hyggelig prat!

   

  Nettsted: www.dignacare.com

   

 • Spill og aktivitet

  På denne standen møter du Reidun Rasmussen som har lang erfaring med bruk av ulike apper i arbeidet med utviklingshemmede.
  Hun vil vise deg hvor du kan finne gratis spill og du kan selv teste ut disse.

  Hvis du har lyst til å teste VR, så vil Eivind hjelpe deg med dette.

   

 • Tobii Dynavox

  På standen møter du ansatte fra Tobii Dynawox.

  ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er enhver metode som hjelper en person med kommunikasjonsutfordringer til å kommunisere mer effektivt. Øyestyring er en ASK-teknologi som hjelper personer med funksjonsnedsettelser til å leve mer selvstendig, ved å gjøre det mulig for dem å styre en datamaskin med øynene. Så godt som alle, uansett fysiske eller kognitive evner, kan lære seg øyesporing – ferdigheten som er nødvendig for å bruke øyestyring.

  Vi er et team med fagfolk som jobber for å hjelpe personer med funksjonshemninger og spesielle behov til å oppnå det fulle potensialet i livet sitt. Vårt mål er å utgjøre en reell forskjell ved å skape innovative og funksjonelle løsninger som gjør folk i stand til å kommunisere.

   

  Tobii Dynavox har egne symboler til støtte og språkutvikling (PCS).
  Med PCS-symboler får personer støtte til å forstå og lære begreper. De gir hjelp til å oppfatte og bearbeide språk. Tobii Dynavox administrerer symbolene tilbyr dem gjennom egne og andres systemer.

  Kontaktinformasjon

  Hjemmesiden til Tobii Dynawox

   

 • Trygg-Grunn

  Trygg-Grunn VR er et billig og enkelt VR-system. Brillene kan raskt brukes det når man ønsker eller trenger opplæring, øving eller når trening skal gjennomføres.

  Trygg-Grunn VR har lav brukerterskel og krever hverken wifi, kontrollere, PC eller kabler.
  Alt man trenger kommer i en enkel bærbar beskyttelseskoffert.

  VR er godt egnet til f.eks:
  – Onboarding
  – Kurs
  – Rutiner og prosedyrebeskrivelser
  – Scenariotrening

  Alt dette gjøres tilgjengelig slik at den enkelte får riktig innhold som kan oppleves når og hvor som helst.
  Opplæring og trening kan gjennomføres på egne premisser, tilpasset alles hverdag når det er tid eller behov for det.

  På standen vil vi vise frem hvilke løsninger vi har vært med å lage sammen med et allsidig utvalg kunder.

  Trygg-Grunn har også et eget forum som er åpent for alle interesserte.

  Kontaktinformasjon:
  kontakt@trygg-grunn.no
  Tel.: +4740104023

   

   

 • TryggEst

  TryggEst er et voksenvern kommunene kan ta i bruk for å arbeide mot vold og overgrep mot voksne i risikoutsatte livssituasjoner.

  Kommunene får hjelp både til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep, for eksempel mot mennesker med utviklingshemming.

   

  Vi har også nettsiden noeharskjedd.no

  På standen vil du møte John-Ingvard Kristiansen eller Michael Cruz. Vi kan fortelle deg mer om modellen, om ulike verktøy kommunen kan bruke, eller om tilskuddsmidler kommunen kan søke for å starte med TryggEst.  Søknadsfristen er 31. mars.

   

   

   

 • Understand Me

  På denne standen treffer du Emilie, psykolog og PhD-cand ved Institutt for Klinisk medisin,  Universitetet i Oslo. Emilie har lang erfaring med barn og voksne med store kommunikasjonsvansker. Hun har de siste fire årene jobbet med forskningsprosjektet “Forstå meg!”, og de leder nå videre utvikling av systemet.

  NÅR SMERTE IKKE OPPDAGES
  Noen mennesker med store språkvansker klarer ikke formidle at de har vondt. Dette kan gjelde mennesker med alvorlige utviklingsforstyrrelser, ofte med samtidig cerebral parese og psykisk utviklingshemming. Det kan også gjelde mennesker med ervervede hjerneskader og alvorlige demenstilstander.
  Noen blir gjennomvåte av svette innen smerten oppdages. Når du er gjennomvåt av svette så har du hatt ekstremt vondt over lang tid. Vi bør klare å fange opp smerten lenge lenge før.

  I «Forstå meg!» bruker vi puls sammen med kontekst for å gi en stemme til personer uten entydig språk. De fysiologiske parametere, i sammenheng med kontekst registrert av pleiere og omsorgspersoner, utgjør et dynamisk alarmsystem for smerte og stress.

  “Forstå meg!” gir mennesker uten entydig språk en stemme – Et skritt mot å gi dem den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener.

   

   

  FORSTÅ MEG BIDRAR TIL BEDRE OMSORG
  Tidlige data fra en pågående studie viser at «Forstå meg!»-systemet synes å kunne avdekke smerte som tidligere har gått ubemerket. Dette ved f.eks. spesifikke bevegelser, feil bruk av utstyr, og akutt smerte som skyldes klemming eller trykk. Rapporter generert fra den
  innsamlede dataen har så langt vist seg å være til hjelp for å tilpasse omsorg og lindre smerten. (Funnene er en del av en pågående studie og må ikke regnes som fullverdige forskningsresultater, da endelige resultater vil publiseres i fagfellevurdert tidsskrift når studien er ferdigstilt).

   

  VIDERE UTVIKLING
  Emilie og kolleger ble nylig tildelt midler fra Universitetet i Oslo for å gjøre systemet de forsker på om til en app slik at teknologien blir mer tilgjengelig. Appen vil automatisk generere rapporter om pulsmønstre og deres sammenheng med kontekstuell informasjon over tid. Den vil dermed gi innsikt i mønstre av stress og smerte som tidligere var ukjent.
  Systemet muliggjør skreddersydd omsorg, og gir muligheten til å evaluere endringer gjennom før- og etterdata.

  Kontaktinformasjon
  E-post: eskildal@uio.no

   

   

 • Useit

     

  På standen vil du treffe Daniel fra Useit, Michael og Kjersti fra DigiJag fra Sverige.

  Useit ble grunnlagt i 2017 av en gruppe glade entusiaster og eksperter på universell utforming.
  Vi har kontorer i Norge og Sverige, og flertallet av våre eksperter er sertifisert av organisasjonen IAAP.

  Vi i Useit er eksperter på universell utforming av ikt.
  Vi hjelper deg med å skape inkluderende brukeropplevelse for alle.

  DigiMeg er en lett tilgjengelig og tilpasset plattform med enkelt grensesnitt
  DigiMeg er under testing i Norge og vi vil dele våre erfaringer.
  Husråd, brukerråd og rådgivningsgrupper for utviklingshemmede har allerede tatt systemet i bruk.

  Prøv DigiMeg helt gratis:

  https://demo.digimeg.no/#/

  Brukernavn: demo
  Passord: demo

   

  DigiJag Center i Sverige.

   

  Webinar
  Teori och praktik med Begripsam och DigiJag center från den 20 april. Tema: «Förutsättningar för digital delaktighet».

  Del 1, föreläsning
  Stefan Johansson från Begripsam,
  Kerstin Gatu, från DigiJag och Digijag center och
  Michael Kjellberg, från DigiJag och Digijag center

  Del 2, diskussion och demo
  Diskussioner med
  Kalle Hellström, Deltagare kursen Anpassad IT,
  Eric Hedegård, tidigare elev på kursen Anpassad IT,
  Kristine Petersson, Inre Ringen Sverige samt
  Therese Wappsell, Inre Ringen Sverige

  Stort tack till alla som var med, både talare och deltagare. Tack också till studion på The Park för ett proffsigt arbete samt till Karin Ekelund Malmros på Begripsam som ansvarade för allt flöt på som det skulle.  Inspelningen är utan undertexter.

   

   

   

 • VilMer

   

  VilMer kommer for å vise sin aktivitetsskjerm Yetitablet med innholdet YetiCare.
  Yetitablet med YetiCare er laget for og i samarbeid med omsorgssektoren, og fremmer aktivitet, sosialisering og kommunikasjon.

   

  Yetitablet ble startet av et ektepar som har 3 barn i autismespekteret.
  Mens de kjempet i årevis for å hjelpe sine autistiske barn å lære og kommunisere med verden, begynte Jarkko, som hadde erfaring med berøringsskjermer, å utvikle et gigantisk nettbrett.
  De la snart merke til at bruk av det store nettbrettet forbedret barnas evne til å lære, fokusere og kommunisere.
  Ut fra dette oppsto Yetitablet med YetiCare.

  Les mer her: https://yeticare.no/

   

  Her kan dere se en video om Yetitablet.

   

   

  Tom Erik Åsen
  Produktansvarlig Yetitablet
  Tlf.: +47 917 43 391
  www.vilmer.no
  https://nettbutikk.vilmer.no

   

   

   

 • Ridderne - arrangør

  Det er Ridderne som har hovedansvaret for konferansen og Fagtorget.

  I tillegg er det flere enkeltpersoner som bidrar på forskjellige måter for å få laget den beste konferansen for deg som deltaker, utstiller eller foredragsholder.

  Ridderne har ikke egen stand, men har hovedansvaret for standen med spill og aktivitet.

Standene vil stort sett være betjent hele tiden, hvis ikke vil det stå informasjon på standen om når den er betjent.

Vi håper mange vil benytte seg av denne unike muligheten til å se og prøve ut forskjellige typer av mestringsteknologi.

 

Under kan du se et eksempel på en teknologi som gir mange nye muligheter, nemlig VR eller 360-video.