Fagtorget, Asker – 2024

Ta deg en tur til Fagtorget, som er konferansens møteplass,
med mulighet for å lære mer om de ulike løsningene som blir presentert i løpet av konferansen.

I år er det rekord på antall utstillere, antallet nærmer seg 20 stykker.
Du finner fullstendig oversikt under, med mulighet for å klikke på den enkelte og lære mer.

Fagtorget er også en møteplass for brukere, pårørende og fagpersoner - med rom for samtaler, utprøving av nye løsninger, dele erfaringer, lære nye ting, leke litt, utforske og mye mer.

Fagtorgets åpningstider for de som er påmeldt konferansen
og er konferanse-deltakere:
I konferansens åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 begge dager.


Fagtorgets åpningstider for ALLE andre som IKKE er konferanse-deltakere:

Fra kl. 12.00 til kl. 15.00, både tirsdag 23. og onsdag 24.
er det fri inngang på Fagtorget for alle som har interesse av å lære mer om
hva som finnes av mestringsteknologi for utviklingshemmede.

Vi håper å se brukere, pårørende, elever, lærere, arbeidstakere, arbeidsleder, gamle og unge.

Følg med på konferansens Facebookside eller denne nettsiden,
for å være oppdatert på programforandringer og andre viktige opplysninger.

Asker kulturhus er godt tilrettelagt for rullestoler.

 

 

Oversikt over utstillere på fagtorget

- klikk inn på hver enkelt og finn ut mer :-)

 • Abilia

  På standen møter du folk som jobber i Abilia.

  Abilia vil vise hjelpemidler innen kognisjon, kommunikasjon og varsling. Produktene favner et bredt spekter fra hjelpemidler på papir til digitale plattformer, og hvor de fleste løsninger er på avtale med NAV hjelpemiddelsentralen. Det vil være mulig å både se og prøve ut de ulike hjelpemidlene.

  Abilia er et internasjonalt hjelpemiddelfirma som utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser.

  Hjelpemidlene gir mulighet til økt selvstendighet og mestring i hverdagen, ved hjelp av digitale plattformer for støtte av tid og struktur, alternativ- og supplerende kommunikasjon og betjening av ulike funksjoner i hjemmet med digitale og elektroniske løsninger.

  Kontaktinformasjon

 • Cognita

  På standen møter du folk fra Cognita som brenner for nyskapende løsninger
  som gir mestring og selvstendighet.

  Vi utvikler og forhandler hjelpemidler og systemer for personer
  med kognitiv svikt og kommunikasjonsvansker.

  På Fagtorget har vi med løsninger fra fagområdene kommunikasjon,
  kognisjon, alternativ betjening og velferdsteknologi.

   

   

  Cognita AS – Cognita forenkler den digitale hverdagen
  og bidrar til mestring for personer med kognitiv svikt.

  Vi er opptatt av at du, og den du bryr deg om,
  skal kunne benytte kommunikasjon på lik linje med alle andre.

  Nettsted: cognita.no

 • Evondos

  På standen møter du Kari og Tove Irene.
  De vil fortelle deg om ……

   

   

 • HabTech

  På standen til HabTech AS treffer du Morten, Vidar eller Øivind
  som sammen utgjør det nyoppstartede selskapet.
  HabTech AS har utviklet og driver appene; e-plan habilitering og e-talk ASK,
  som begge er tilgjengelige på AppStore.

  HabTech AS ble stiftet våren 2021 og har mål om å utvikle intuitive og individuelt tilpassede
  digitale hjelpemidler på allment tilgjengelige plattformer.
  Løsningene er basert på habiliteringsfaglig kompetanse
  hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon
  og medvirkning er prioriterte innsatsområder.

  Lenke til hjemmesiden finner du her: www.habtech.no

  Lenke til kort film om hvordan e-talk virker: e-talk

  Kontaktinfo:
  Morten Berger
  Daglig leder HabTech AS
  e-post: contact@habtech.no

 • Innocom

  Innocom

  På standen møter du Hege

   

 • KnowMe

  På denne standen treffer du Ingunn, hun er vernepleier med ASK-videreutdanning og er veileder for KnowMe. Ingunn har erfaring med barn og voksne med store kommunikasjonsutfordringer og har de siste seks årene jobbet ved en forsterket avdeling på barneskole i Sandefjord. Og du treffer Anlaug, hun er spesialpedagog med ASK-videreutdanning og veileder for KnowMe. Anlaug har lang erfaring som pedagog i barnehage og jobber i dag for spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune.

   

  Å BLI FORSTÅTT
  Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos barn og unge uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det å ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre.

  «KnowMe» – ET DYNAMISK RAMMEVERK
  KnowMe er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt de som hører til under språkalternativgruppen. Målsetningen med kommunikasjonssystemet er å legge til rette og skape de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk. Lifetools tar i bruk tilgjengelig «hverdagsteknologi» som nettbrett og skylagring, og i kombinasjon med et dynamisk rammeverk skal dette sikre brukerens uttrykk i alle hverdagens situasjoner og overganger – livet ut.

  KnowMe krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke kommunikasjonssystemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk. Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

   

  Kontaktinformasjon

  For mer informasjon besøk oss på www.knowme.no
  Lik oss på Facebook, @knowme.no

  Hjertelig velkommen til vår utstilling der vi vil demonstrere «KnowMe » i praksis.

   

 • Lek deg frisk

   

  På standen møter du Leif Une som håper at du tar en tur innom for å teste spillene.

  Fysisk rehabilitering

  Systemet har flere fysiske øvelser designet for å gjenopprette funksjonaliteten til pasienten gjennom virtuell virkelighet og kvantifisering av evolusjonen under restitusjonsprosessen.

  Kognitiv rehabilitering

  Rehametrics inkluderer kognitive øvelser som bruker gamification for å forbedre pasientopplevelsen. Systemet har spesialiserte øvelser for å gjenopprette oppmerksomhet, hukommelse, språk, eksekutive funksjoner og daglige aktiviteter.

  Se mer på: www.lekdegfrisk.no

 • Medema

  På standen til Medema treffer du June som gjerne vil vise deg et spennende produkt for voksne med utviklingshemming.

  Tovertafel – det magiske bordet, er et interaktivt spill som er med på å gi sensorisk stimulering, oppmuntre til bevegelse, støtte sosial og emosjonell utfordring, samt utfordre kognitive evner.

   

  Her er hjemmesiden hvor du kan finne mer informasjon.

  Kontaktinformasjon
  Dag Ivar Fjørtoft
  Produktansvarlig Bolig & Institusjonsprodukter/
  Product Manager Homecare & Institution products
  M: +47 46 87 91 46
  T:  +47 67 06 49 00
  www.medema.com
  www.facebook.com/Medema-gruppen

   

  I filmen kan man virkelig se hvordan Det magiske bordet engasjerer og gleder brukerne.

 • Milla Says

   

   

   

   

  På standen til Milla Says vil du treffe Hilde-Sofie som er Nasjonal rådgiver og veileder innen ASK / Tegn Til Tale.

  Milla Says er et personlig, digitalt verktøy for å gjøre seg forstått på sitt ASK-Språk, håndtegn.

  Milla Says består av 3 tjenester/ apper som har som må at tegn til tale – kommuniserende skal kunne gjøre seg mest mulig forstått på sin kommunikasjon, tegn.

  Sharing by Milla Says – Er selve administrasjons løsningen, Her bygger du det digitale nettverket og språkmiljøet. Her bygges og tilrettelegges tegnbrukers ordforråd og kommunikasjon

  Communicatior by Milla Says er tegnbrukers eget kommunikasjonshjelpemiddel. Denne er alltid med tegnbrukeren som en hjelpende hånd eller «tolk»

  SayWhat by Milla Says, er vårt pedagogiske læringsspill, der du og alle i nettverket kan spille og leke seg til bedre forståelse av tegnbruker sine egne og personlige tegn.

  Med Milla Says skaper du god kommunikasjon med Tegn Til Tale i et sikkert digitalt miljø.

  Det ligger mer informasjon på websiden vår www.millasays.com og en del filmer på youtube kanalen til Milla Says: https://www.youtube.com/channel/UC-Z2DLzVHCaHM8YPLl0F9Vg/videos

 • Normedia

  På standen til NorMedia treffer du Jannicke som gjerne vil prate med deg om bruk av symboler og NorMedias programmer og produkter.
  NorMedia leverer flere programmer rettet mot kommunikasjon(ASK), språkutvikling og for personer med lese- og skrivevansker.

  Vi leverer også ferdigtrykkede papirprodukter med symboler, kommunikatorer, brytere og diverse kommunikasjonsutstyr.

  Våre hovedprodukter er InPrint 3, Widgit Go, Widgit Online og SymWriter – alle våre programmer inneholder Widgit Symboler.

  Widgit Symboler brukes til mange formål: for kommunikasjon, på nett, på papir, i læremidler, apper, nyheter og mye mer.

  Se mer om oss og våre produkter på hjemmesiden vår: www.normedia.no

  kontakt@normedia.no

 • Omhu

   

  Med fag- og journalsystemet Omhu kan du oppnå:

  • En trygg og stabil hverdag som gir økt livskvalitet og mindre uønsket adferd for tjenestemottakerne.

  • Økt mestring og forutsigbarhet, noe som gjør hverdagen bedre for de ansatte.

  • En reduksjon på antall systemer, Og ved å forenkle og automatisere tunge administrative oppgaver blir det mer tid til fag og varme hender.

  • Forutsigbarhet, oversikt og enkel administrering fører til kostnadseffektive tjenester.

  For å sikre at verktøyet løser kundenes behov kvalitetssikrer vi utviklingen sammen med utvalgte pilotkunder og faglige rådgivere med mange års bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

  Nettbrett med OMHU

   

  WeissTech ble etablert av Philip Aspholt Weisser i 2016. Prototypen til Omhu ble utarbeidet, og Philip knyttet til seg et stjerneteam for å strukturere firmaet og sikre faglig forankring for Omhu. Med god hjelp fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU og Valdres Sparebank kunne drømmen bli satt ut i livet. WeissTech inngikk samarbeid med Flyt IT som teknisk utvikler, og startet utviklingen av Omhu.

  Høsten 2018 var endelig første versjon av Omhu klar til drift og salg.
  Kvalitetssikring og kontinuerlig videreutvikling vil fortsette sammen med kunder.

  I Fontene nr: 1-2020 sto dette å lese om applikasjonen Omhu.

   

 • Picomed

  Helt siden starten for 27 år siden har vår spesialitet vært brukervennlig teknologi, og produktutvikling har derfor alltid vært viktig for oss når vi har lansert nye hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. Vi vil gjøre hverdagen enklere for deg som ønsker det – enten du er litt dårlige til bens eller er multihandikappet.

   

  paro_mann

 • Senscom

  Her kommer det mer informasjon etter hvert 🙂

 • Smart Cognitas

  smart cognition logo

  På standen møter du Katrine, Eirik og Sven Erik som presenterer informasjonsløsningen Aktiv Fritid og firmaet Smart Cognition.

  Vårt mål er at det skal være mulig å automatisk få tilrettelagt informasjon om alle fritidsaktiviteter i hele landet.  Arrangører kan enkelt formidle tilrettelagt informasjon om sine tilbud og deltakerne skal få informasjon tilpasset type og grad av nedsatt funksjonsevne.

  Fritidsaktiviteter er en sentral arena for læring, mestring og sosial kontakt.
  Plattformen gir forståelig informasjon til flere og bidrar til økt deltakelse.
  Aktiv fritid bidrar til økt inkludering, økt selvbestemmelse og økt livskvalitet.

   

  Kontaktinformasjon
  På hjemmesiden kan du lese mer om Smart Cognition og Aktiv fritid løsningen.

 • Tobii Dynavox

  På standen møter du ansatte fra Tobii Dynawox.

  ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er enhver metode som hjelper en person med kommunikasjonsutfordringer til å kommunisere mer effektivt. Øyestyring er en ASK-teknologi som hjelper personer med funksjonsnedsettelser til å leve mer selvstendig, ved å gjøre det mulig for dem å styre en datamaskin med øynene. Så godt som alle, uansett fysiske eller kognitive evner, kan lære seg øyesporing – ferdigheten som er nødvendig for å bruke øyestyring.

  Vi er et team med fagfolk som jobber for å hjelpe personer med funksjonshemninger og spesielle behov til å oppnå det fulle potensialet i livet sitt. Vårt mål er å utgjøre en reell forskjell ved å skape innovative og funksjonelle løsninger som gjør folk i stand til å kommunisere.

   

  Tobii Dynavox har egne symboler til støtte og språkutvikling (PCS).
  Med PCS-symboler får personer støtte til å forstå og lære begreper. De gir hjelp til å oppfatte og bearbeide språk. Tobii Dynavox administrerer symbolene tilbyr dem gjennom egne og andres systemer.

  Kontaktinformasjon

  Hjemmesiden til Tobii Dynawox

   

 • Understand Me

  På denne standen treffer du Emilie, psykolog og PhD-cand ved Institutt for Klinisk medisin,  Universitetet i Oslo. Emilie har lang erfaring med barn og voksne med store kommunikasjonsvansker. Hun har de siste fire årene jobbet med forskningsprosjektet “Forstå meg!”, og de leder nå videre utvikling av systemet.

  NÅR SMERTE IKKE OPPDAGES
  Noen mennesker med store språkvansker klarer ikke formidle at de har vondt. Dette kan gjelde mennesker med alvorlige utviklingsforstyrrelser, ofte med samtidig cerebral parese og psykisk utviklingshemming. Det kan også gjelde mennesker med ervervede hjerneskader og alvorlige demenstilstander.
  Noen blir gjennomvåte av svette innen smerten oppdages. Når du er gjennomvåt av svette så har du hatt ekstremt vondt over lang tid. Vi bør klare å fange opp smerten lenge lenge før.

  I «Forstå meg!» bruker vi puls sammen med kontekst for å gi en stemme til personer uten entydig språk. De fysiologiske parametere, i sammenheng med kontekst registrert av pleiere og omsorgspersoner, utgjør et dynamisk alarmsystem for smerte og stress.

  “Forstå meg!” gir mennesker uten entydig språk en stemme – Et skritt mot å gi dem den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener.

   

   

  FORSTÅ MEG BIDRAR TIL BEDRE OMSORG
  Tidlige data fra en pågående studie viser at «Forstå meg!»-systemet synes å kunne avdekke smerte som tidligere har gått ubemerket. Dette ved f.eks. spesifikke bevegelser, feil bruk av utstyr, og akutt smerte som skyldes klemming eller trykk. Rapporter generert fra den
  innsamlede dataen har så langt vist seg å være til hjelp for å tilpasse omsorg og lindre smerten. (Funnene er en del av en pågående studie og må ikke regnes som fullverdige forskningsresultater, da endelige resultater vil publiseres i fagfellevurdert tidsskrift når studien er ferdigstilt).

   

  VIDERE UTVIKLING
  Emilie og kolleger ble nylig tildelt midler fra Universitetet i Oslo for å gjøre systemet de forsker på om til en app slik at teknologien blir mer tilgjengelig. Appen vil automatisk generere rapporter om pulsmønstre og deres sammenheng med kontekstuell informasjon over tid. Den vil dermed gi innsikt i mønstre av stress og smerte som tidligere var ukjent.
  Systemet muliggjør skreddersydd omsorg, og gir muligheten til å evaluere endringer gjennom før- og etterdata.

  Kontaktinformasjon
  E-post: eskildal@uio.no

   

   

 • Useit

  Useit ble grunnlagt i 2017 av en gruppe glade entusiaster og eksperter på universell utforming.
  Vi har kontorer i Norge og Sverige, og flertallet av våre eksperter er sertifisert av organisasjonen IAAP.

  Vi i Useit er eksperter på universell utforming av ikt.
  Vi hjelper deg med å skape inkluderende brukeropplevelse for alle.

 • VilMer

   

  VilMer kommer for å vise sin aktivitetsskjerm Yetitablet med innholdet YetiCare.
  Yetitablet med YetiCare er laget for og i samarbeid med omsorgssektoren, og fremmer aktivitet, sosialisering og kommunikasjon.

   

  Yetitablet ble startet av et ektepar som har 3 barn i autismespekteret.
  Mens de kjempet i årevis for å hjelpe sine autistiske barn å lære og kommunisere med verden, begynte Jarkko, som hadde erfaring med berøringsskjermer, å utvikle et gigantisk nettbrett.
  De la snart merke til at bruk av det store nettbrettet forbedret barnas evne til å lære, fokusere og kommunisere.
  Ut fra dette oppsto Yetitablet med YetiCare.

  Les mer her: https://yeticare.no/

   

  Her kan dere se en video om Yetitablet.

   

   

  Tom Erik Åsen
  Produktansvarlig Yetitablet
  Tlf.: +47 917 43 391
  www.vilmer.no
  https://nettbutikk.vilmer.no

   

   

   

 • Trygg-Grunn

  Trygg-Grunn lanserte i 2019 BRAK VR.
  BRAK VR er en enkel simulator basert på en frittstående VR-brille
  med internlagret faginnhold spesiallaget for brukeren.

  Vi har fokusert på at det er enkelt å bruke, raskt å få utbytte av og tilgjengelig når man har noen minutter til overs.

  Opplæring, kurs og grunntrening kan tas og gjentas når de ansatte trenger det eller som planlagt aktivitet uten at kompetansehevingen krever reise, tapt arbeidstid eller mye penger.

  På standen vil vi vise frem hvilke løsninger vi har vært med å lage.

   

  https://www.facebook.com/watch/?v=125822855373968&ref=sharing

 • Ridderne - arrangør

  Det er Ridderne som har hovedansvaret for konferansen og Fagtorget.

  I tillegg er det flere enkeltpersoner som bidrar på forskjellige måter for å få laget den beste konferansen for deg som deltaker, utstiller eller foredragsholder.

 • NSCC - samarbeidspartner

  Her kommer det mer informasjon etter hvert 🙂

 • NAV- Bidragsyter

  Standen vil være betjent på onsdag 24. januar fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

  På standen treffer du Tora og Turid som er ergoterapeuter og rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken.

  De har ansvar for fagområdene: kognisjon, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), varslingshjelpemidler, sansehjelpemidler og hjelpemidler for rettskriving.

  De er tilgjengelige for spørsmål rundt hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i dagligliv, fritid og arbeid.

  Kom gjerne innom for en hyggelig prat!

 • USHT Oslo og Viken

  Her kommer det mer informasjon etter hvert 🙂

Standene vil stort sett være betjent hele tiden, hvis ikke vil det stå informasjon på standen om når den er betjent.

Vi håper mange vil benytte seg av denne unike muligheten til å se og prøve ut forskjellige typer av mestringsteknologi.

 

Under kan du se et eksempel på en teknologi som gir mange nye muligheter, nemlig VR eller 360-video.