Program, Asker – tirsdag 23. og onsdag 24. januar 2024

HUSK Å KLIKK
KLIKK på den enkelte programpost for mer informasjon.

Vi jobber fortløpende med programmet,
og må derfor be om forståelse for at det vil endre seg, men til det bedre!

08:15 - 08:55

Registrering

Servering av kaffe, te og frukt

09:00 - 09:30

Åpning av konferansen og kort presentasjon av utstillere

Informasjon om programmet, tidspunkter og smarte tips

Arrangør

09:30 - 10:00

Noen godbiter

Speed-presentasjon av nyttige verktøy

Flere

10:00 - 10:30

Pause

Kaffe og te

10:30 - 11:00

Snakk med meg robot!

Bruk av sosiale roboter i kommunikasjonsopplæring for barn med autisme og utviklingshemming

Innocom og Cyberbook med flere

11:00 - 11:30

“Forstå meg!” - Formidler smerte og ubehag for nonverbale

En app for fysiologiske mål som puls, hudkonduktans og hjerteratevariabilitet sett sammen med kontekst danner et varslingssystem for personer uten entydig språk.

“Forstå meg!” ved klinisk medisin UiO og OUS

11:30 - 12:15

Lunsj

Rundstykker

12:15 - 12:45

Hvordan sikre brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring, korrigering og evaluering av egne helse- og omsorgstjenester.

OMHU

12:45 - 13:15

KnowMe - med rett til å bli forstått

Å samskape en inkluderende hverdag i alle livets faser

KnowMe

13:15 - 13:30

Pause

Te og kaffe

13:30 - 14:00

Alle skal med

Presentasjon av en tilgjengelig digital plattform

DigiMeg - en god digital løsning

14:00 - 14:30

NAKUs nettressurser som kilde til inspirasjon og kunnskapsoppdatering

NAKU

14:30 - 15:00

Pause

Te, kaffe og nogot attåt

Pause

15:00 - 15:25

Digital hjemmeoppfølging

Hva bringer fremtiden?

Under avklaring

15:25 - 15:50

Tvang, makt og mestringsteknologi

Hva er dagens muligheter og begrensninger?

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

15:50 - 16:00

Har det vært en fin dag?

Finn frem mobilen og gå til menti.com

Arrangør

Klikk på den enkelte programpost for mer informasjon.
Vi tar forbehold om endringer i programmet, men vil i tilfelle oppdatere programmet.

08:30 - 08:55

Registrering, kaffe, te og frukt

09:00 - 09:10

Kort innledning arrangør

Arrangør

09:10 - 09:40

Søknadsprosessen, veien fram til et hjelpemiddel

Hva kan søkes om, hvem kan søke og hva må med i en søknad?

Hjelpemiddelsentralen Vest-Viken

09:40 - 10:00

Hvordan få alle brikkene på plass?

Utfordringer med utprøving og innføring av mestringsteknologi i en kommune som har som mål å være en foregangskommune for innføring av CRPD.

Øvre Eiker kommune

10:00 - 10:30

Pause

Te og kaffe

10:30 - 11:00

Her kommer det noe spennende

11:00 - 11:30

ASK-hjelpemidler, hva kan mestringsteknologien tilby

Vi ser på hvilke muligheter som finnes

Tobii Dynavox

11:30 - 12:15

Lunsj

Wraps

12:15 - 12:45

Spillteknologi

Hvordan kan dataspill øke læring

Lørenskog kommune

12:45 - 13:15

Psykologen må forstå MEG!

Bruk av iSpe gir nye muligheter, når en skal foreta undersøkelse av psykiske lidelser som ivaretar kommunikasjonsproblemer hos personer med intellektuell funksjonsnedsettelse

Oddbjørn Hove

13:15 - 13:30

Pause

Te og kaffe

13:30 - 13:50

Hvordan tilrettelegge for beslutningsstøtte

Praktiske eksempler fra hverdagen

Rådgivningsgruppene i Asker og Bærum med flere

13:50 - 14:50

Panel-refleksjon - Mestringsteknologi og beslutningsstøtte

Hva tenker panelet og salen om dagens spørsmål?

Flere deltakere

14:50 - 15:00

Avslutning

Arrangør