Digital hjemmeoppfølging

Vitalii og Else jobber med prosessledelse i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet , nå Helseteknologiordningen.

De følger opp  prosjekter innen Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

Digital hjemme oppfølging (DHO) innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår digitalt

–  de vil dele og reflektere med salen fra dette prosjektet.

 

Lysbilder fra forelesning