Informasjon, Asker – 2024

Målet med konferansen er først og fremst å formidle kunnskap om mestringsteknologi til ansatte som jobber for og med mennesker med utviklingshemming i alle aldre, slik at de i neste omgang kan legge til rette for at å ta i bruk tilgjengelig teknologi for økt livskvalitet, selvbestemmelse, likeverd, selvstendighet og inkludering.

Innholdet i konferanseprogrammet har også en stor overføringsverdi til andre brukergrupper. (ADHD, autisme, asperger og andre kognitive funksjonsnedsettelser). Vi mener at ansatte som jobber med andre brukergrupper som eldre eller funksjonshemmede, også kan ha stor glede og utbytte av store deler av konferansens program.

Konferansen har begrenset antall plasser til maksimalt 200 deltagere, og her gjelder prinsippet om «første mann til mølla».

Når antall deltakere har nådd 200, er det mulig å stå på venteliste.
Det er også mulighet for å dele på en påmelding, slik at en person kommer  på dag en og en annen på dag to.
Meld fra om dette under punktet Annen info i påmeldingsskjemaet.

Påmelding er fortsatt åpen, fordi vi har noen plasser igjen
og påmeldingsfristen er satt til tirsdag 9. januar 2024.

Påmelding er bindende, men andre kan få plassen din.
Faktura for deltageravgift sende ut etter gjennomført konferanse (februar 2024). 


Følg også med på vår Facebookside for oppdatert informasjon om MTEKforalle. 


Deltakeravgift er kr. 2 500.- for begge dager, inkludert all servering.

Det er ikke behov for forhåndskunnskap om «bits and bytes», men en nysgjerrighet på hva som finnes der ute og et ønske om at de en yter tjenester til,
får tilgang til det de kan ha nytte og glede av.  Om du er ufaglært, faglært, pårørende eller bare interessert, alle vil få utbytte av disse dagene.

Utgangspunktet for konferansen er å lage noe for de som gir tjenester i boliger eller arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, men vi tror også at mange andre kan finne noe interessant!  Jobber du med barn eller unge med utviklingshemming i barnehage, skole, avlastning eller barnebolig, er du selvfølgelig hjertelig velkommen.

Mange av foredragene består av en del med nødvendig informasjon om teknologien og faglig bakgrunn, samt en del hvor brukere av teknologien forteller om sine erfaringer.
Deltakerne kan få mer kunnskap og svar på spørsmål ved å gå rundt på fagtorget og utforske alle standene og snakke med de som står der.

Etter lunsj hver dag, fra kl. 12.00 til kl. 15.00, vil Fagtorget være fritt tilgjengelig for alle som ønsker og komme å se og lære, selv om man ikke er deltaker på konferansen.
Vi håper at brukere, pårørende, skoleklasser, arbeidsplasser og andre vil benytte seg av denne muligheten – åpent for alle.

 

Video (1 min.) fra Fagtorget MTEK i Asker 2020.