ASK-hjelpemidler, hva kan mestringsteknologien tilby

Det finnes mange ulike løsninger, med ulike fordeler.
Hva er fordelene med de ulike løsningene?

Kristian fra Tobii Dynavox vil presentere bredden i ulike ASK-hjelpemidler som tar i bruk mestringsteknologi.
Hvordan kan ASK-hjelpemidlene bidra til å økt beslutningskompetanse og gi en god beslutningsstøtte?

Maneg av løsningene kan prøves på Fagtorget.