ASK-hjelpemidler, hva kan mestringsteknologien tilby

Det finnes mange ulike løsninger, med ulike fordeler.
Hva er fordelene med de ulike løsningene?

Thor fra Tobii Dynavox vil presentere bredden i ulike ASK-hjelpemidler som tar i bruk mestringsteknologi.
Hvordan kan ASK-hjelpemidlene bidra til å økt beslutningskompetanse og gi en god beslutningsstøtte?

Mange av løsningene kan prøves på Fagtorget.

 

Thea vil også fortelle om hvordan hun bruker Handi i hverdagen.

Du kan lese mer om Theas historie på TEK.NO.

Lysbilder fra Theas forelesning