Bruk av sharepoint som informasjonskanal

Det er ofte vansklig for ansatte og enda vanskeligere for brukerne selv å finne riktig og viktig informasjon.

Ved å ta i bruk allerede tilgjengelige dataverktøy, har Lillestrøm kommune samlet informasjon og presentert den på en måte som gjør det enkelt for brukere og ansatte å finne informasjonen.

De bruker QR-koder som er plassert på strateiske steder i miljøet. Kodene brukes for å hente frem riktig informasjon når man trenger den.
Mye informasjon som tidligere ikke ble delt, har nå blitt alment tilgjengelig.

Det er de som er nær til informasjonen som enkelt holder den vedlike og lager nye løsninger.

 

Lysbilder fra forelesning