Hvordan sikre brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring, korrigering og evaluering av egne helse- og omsorgstjenester

Veilederen er tydelig på viktigheten av samhandling, brukermedvirkning og selvbestemmelse. Men hvordan gjennomføre dette i praksis og hva vil konsekvensene være?

I dette framlegget vil Ingvild og Philip fra teknologileverandørene OMHU-uapp presentere eksempler på samhandling og forankring av selvbestemmelse.

Avslutningsvis vil de utfordre dere i salen på muligheter og utfordringer ved implementering av ny teknologi som tiltak opp mot veilederen.

 

Lysbilder fra forelesning