Tvang, makt og mestringsteknologi

Velferdsteknologi er egnet til å bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen Når vi tar i bruk teknologi som en del av kommunikasjon og behandling, hvordan er det da med lovverket? Hva er mulighetsrommet? Vi ser bl.a på   CRPD Artikkel 25 og 26: Helse, habilitering og rehabilitering og reflekterer rundt dette.  

Vitalii og Else jobber med prosessledelse i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet , nå Helseteknologiordningen.

 

Lysbilder fra forelesning