Rosa-prosjektet – Snakk med meg robot!

I dette innlegget vil du høre om
arbeidet i ROSA-prosjektet,
hvor målet er å undersøke
hvordan sosiale roboter
kan forbedre språk
og sosiale kommunikasjonsferdigheter
for barn med autisme
eller utviklingshemming.

Gjennom brukermedvirkning, pedagogisk, etisk
og teknologisk samarbeid utvikler prosjektet
et robotbasert verktøy og metoder for å vurdere elevens framgang.

I prosjektet samarbeider elever
og ansatte ved Frydenhaug skole i Drammen,
forskere fra Norsk Regnesentral og Universitetet i Sørøst-Norge og bedriftene Innocom AS og Cyberbook AS.

I tillegg har prosjektet samarbeid med ekspertise fra universitetet i Birmingham.

Kristin har doktorgrad innen universell utforming av digitale løsninger, det vil si hvordan oppnå best mulig brukskvalitet for alle, inkludert personer med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper.

Hun har gjennom to tiår vært opptatt av digital inkludering; hvordan unngå digitalt utenforskap, og utvikling av teknologiske løsninger som bidrar til egenmestring og deltakelse.
Bred involvering og samskaping går igjen i de fleste prosjektene.

 

Lysbilder fra forelsning