NAKU

Eivind vil fortelle om NAKUs oppgaver og hvordan vi best kan benytte oss av alle ressursene som finnes på NAKUs hjemmesider.

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.

 

 

Eivind jobber som seniorrådgiver i NAKU, med spesielt ansvar for oppvekst og utdanning, arbeid og aktivitet i kunnskapsbanken.
Han jobber også med å utarbeide et nytt område i kunnskapsbanken om ledelse og organisering.