NAKU

Linda vil fortelle om NAKUs oppgaver og hvordan vi best kan benytte oss av alle ressursene som finnes på NAKUs hjemmesider.

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.

 

 

Linda jobber som rådgiver i NAKU, med spesielt ansvar for helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid. pårørende og familie i kunnskapsbanken.
Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett.

 

Lysbilder fra forelesning