Søknadsprosessen, veien fram til et hjelpemiddel

Hva kan søkes om, hvem kan søke og hva må med i en søknad?

Gutt som bruker ipad