Søknadsprosessen, veien fram til et hjelpemiddel

Hva kan søkes om, hvem kan søke
og hva må med i en søknad?

Gutt som bruker ipad

  • Om NAV Hjelpemiddelsentral
  • Velferdsteknologi og mestringsteknologi: hjelpemidler og teknologi kan skaffes på ulike måter
  • Lovverk og retningslinjer
  • Hjelpemidler dagligliv, fritid og jobb
  • Opplæring og nytteverdi
  • Utprøving og søknadsprosessen
  • Skjema: hjelp til vurdering og utprøving
  • Skjema: søknad om hjelpemidler
  • Hjelpemiddeldatabasen (Finnhjelpemidler)
  • Kunnskapsbanken

 

Lysbilder fra forelesning