«Forstå meg»


- Formidler smerte og ubehag for nonverbale

«De er gjennomsvette før smerten oppdages!» Mange lider i taushet. Mennesker uten entydig språk er like sensitive for smerte som befolkningen forøvrig. Tegnene kan imidlertid mangle eller oversees. Dette kan gjøre at smertefulle tilstander oppdages sent.
Dette vil Kildal og kolleger gjøre noe med.

Noen mennesker med store språkvansker klarer ikke formidle at de har vondt. Dette kan
gjelde mennesker med alvorlige utviklingsforstyrrelser, ofte med samtidig cerebral parese og
psykisk utviklingshemming. Det kan også gjelde mennesker med ervervede hjerneskader og
alvorlige demenstilstander.

– Det var dette som var utgangspunktet for at vi etablerte «Forstå meg!». Noen pasienter kan ikke selv fortelle at de har vondt, så de er gjennomvåte av svette innen smerten oppdages.
Når du er gjennomvåt av svette så har du hatt ekstremt vondt over lang tid. Vi bør klare å fange opp smerten lenge før.
Sier Kildal.

Puls er allerede mye brukt som mål på akutt smerte hos spedbarn. I «Forstå meg!» undersøker de om puls kan brukes sammen med kontekst for å gi en stemme til personer
uten entydig språk i deres hverdag.

Systemet bruker fysiologiske parametere i sammenheng med kontekst registrert av pleiere og omsorgspersoner, og tilbyr et dynamisk alarmsystem for å oppdage akutte situasjoner.

Systemet er i bruk og viser lovende resultater:
Tidlige data i en pågående studie viser at «Forstå meg!»-systemet synes å kunne avdekke smerte som tidligere har gått ubemerket. Dette ved f.eks. spesifikke bevegelser, feil bruk av
utstyr, og akutt smerte som skyldes klemming eller trykk. Rapporter generert fra den innsamlede dataen har også så langt vist seg å være til hjelp for å tilpasse omsorg og lindre
smerten. (Funnene er en del av en pågående studie og må ikke regnes som fullverdige forskningsresultater. Endelige resultater vil publiseres i fagfellevurdert tidsskrift når studien er
ferdigstilt).

Videre utvikling:
Kildal og kolleger ble nylig tildelt midler fra Universitetet i Oslo for å gjøre systemet de forsker på om til en app slik at teknologien blir mer tilgjengelig.

Appen vil automatisk generere rapporter om pulsmønstre og deres sammenheng med kontekstuell informasjon over tid.
Den vil dermed gi innsikt i mønstre av stress og smerte
som tidligere var ukjent.

Systemet muliggjør skreddersydd omsorg, og gir muligheten til å evaluere endringer gjennom før- og etterdata.

Å forbedre livene til de mest sårbare blant oss:
“Forstå meg!” gir mennesker uten entydig språk en stemme.
Det er et stort skritt mot å gi dem den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener.

 

Lysbilder fra forelesning