Panel-refleksjon

Hvis jeg ikke kan rope ut hva jeg mener eller rekke opp hånden!

Hvordan skal min stemme da bli hørt.

Hva betyr det for deg å ikke bli hørt og ikke få være med på store og små valg i ditt eget liv.

Vi snakker om hvordan mestringsteknologi kan bidra til økt beslutningskompetanse og være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med beslutningstøtte.

Hva må være på plass på forhånd for å tilegne seg kunnskap som grunnlag for beslutninger i neste omgang.
Kan brukeren benytte seg av den informasjonen som finnes tilgjengelig på nettet?
Kan mestringsteknologien bidra til å gjøre «store» valg i livet enklere?

Brukere og fagpersoner deler erfaringer i samtale som blir ledet av Sølvi Linde og Lars Ole Bolneset.
Flere navn på deltakere i panel-refleksjonen kommer.
Dere som sitter i salen vil bli utfordret på å delta i samtalen gjennom mestringsteknologi.

Sølvi Linde har skrevet en oppsummering av hva som finnes av forskning på området, så dette er et tema hun kan mye om.

Lars Ole Bolneset har jobbet som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum siden 1993.

 

Rapport