Rett til å bli forstått uten verbalt språk eller med begrenset kommunikasjon

KnowMe skal bidra til en bedre hverdag for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon.

Målet er å skape de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk, og samtidig legge til rette for at personen kan utvikle sitt kommunikasjonspotensial.

KnowMe tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene.

Ingunn og Anlaug vil snakke om hvordan KnowMe kan bidra med å gjøre overganger og inkludering i hverdagen lettere.

 

Lysbilder fra forelesning