Bruk av iSpe gir nye muligheter

20 prosent av befolkningen har kommunikasjonsproblemer. Fra barn og unge , til voksne med autisme, intellektuell funksjonsnedsettelse, - eller andre som har vært utsatt for ekstreme påkjenninger. Det som ofte er felles er at de ikke klarer å ordlegge seg om sine følelser.

iSpe skal hjelpe mennesker med språkvansker

Her kan du lese mer om dette spennende prosjektet.