Beslutningsstøtte

Hvordan kan mestringsteknologi
bidra for å øke og styrke beslutningskompetansen?

Hva finnes av tilgjengelig teknologi
og hvordan kan vi ta den i bruk.

Dere har allerede blitt kjent med Mentimeter på konferansen, nå skal dere få høre hvordan utviklingshememde selv opplever å bruke teknologien.

Medlemmen i Rådgivningsgruppen som har lang erfaring i arbeid med brukerrådsarbeid, vil fortelle om sine erfaringer.