Beslutningsstøtte

Hvordan kan mestringsteknologi bidra for å øke og styrke beslutningskompetansen? Hva finnes av tilgjengelig teknologi og hvordan kan vi ta den i bruk.

Dere har allerede blitt kjent med Mentimeter på konferansen, nå skal dere få høre hvordan utviklingshememde selv opplever å bruke teknologien.

Medlemmen i Rådgivnignsgruppen som har lang erfaring i arbeid med brukerrådsarbeid, vil fortelle om sine erfaringer.