Program – 2020

Klikk på den enkelte programpost for mer informasjon.
Vi tar forbehold om endringer i programmet, men vil i tilfelle oppdatere programmet.

08:30 - 08:55

Kaffe, te og frukt

09:00 - 09:05

Kort innledning v/Ridderne

Lars Ole Bolneset

09:05 - 09:30

Status på Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Velferds- og mestringsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Juni Bratberg Melting

09:30 - 10:00

Mestringsteknologi som verktøy for å fremme menneskerettigheter

Bidra til å bygge ned samfunns skapte barrièrer og gi beslutningsstøtte

Cato Brunvand Ellingsen

10:00 - 10:30

Pause

Te og kaffe

10:30 - 11:20

Rett til å bli forstått uten verbalt språk eller med begrenset kommunikasjon

Kjenn MEG skal bidra til en bedre hverdag for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon.

Silje Netland

11:20 - 12:20

Lunsj

Pastasalat med brød

12:20 - 12:30

Scan How - en enklere hverdag

Et verktøy for å lage steg-for-steg prosedyrer

Anders Justian

12:30 - 13:10

«Noen drømmer om det du tar for gitt» - IBG – Interaktiv beboerguide

Et effektivt og trygt informasjonssystem for beboere, personale og pårørende

Hilde Falck-Andersen
og Annicken Lauritsen

13:10 - 13:45

«Ja vi kan» om praktisk digital kompetanse

Økt digital kompetanse vil gi økt livskvalitet for mennesker med utviklingshemming!

Knut Melhuus, Anja Vålbekk
og Terje Grimstad

13:45 - 14:15

Pause

Kaffe, te og litt ekstra

14:15 - 14:35

Bruk av VR (360 graders film) i opplæring

Erfaringer med bruk av teknologien til trening i konflikthåndtering

Stig Ekeberg

14:35 - 15:25

Hva bringer fremtiden?

Fremtidens teknologiske muligheter innen for helse- og omsorg

Anders Justian

14:25 - 15:33

Overraskelse

Lars Ole Bolneset

Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på en eller flere av sesjonene under,
så send en mail til mtekforalle@ridderne.no og skriv hva du vil delta på og hvorfor.

Vi tar forbehold om endringer i programmet, men vil i tilfelle oppdatere programmet.
Forelesningene vil foregå i Bjørn Carlsen-rommet i 4. etasje.

14:00 - 15:30

Torsdag 23. januar

Bruk av IKT på arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemning

Utviklere og leverandører

09:00 - 11:20

Fredag 24. januar

e-Plan – kvalifiseringskurs i bruk av verktøyet

Avd. nevrohabilitering,
Oslo universitetssykehus

11:20 - 12:20

Fredag 24. januar - lunsjen på eget rom - Bjørn Carlsen 3. etg.

Omhu - et digitalt fagsystem som er tilpasset tilrettelagte, ambulante og miljøterapautiske tjenester.

Weisstech