Emma MeDLiv- et viktig bidrag til å synliggjøre mulighetene!

Visningsleilighet med frihets- og velferdsteknologi hvor mestring, deltakelse og livskvalitet står i hovedfokus.

Tekst kommer 🙂