Nasjonal veileder, CRPD og mestringsteknologi – et kinderegg?

Hva sier veilederen om bruk av mestringsteknologi?

Medlemmer i brukerråd

Helsedirektoratets veileder «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» ble lansert høsten 2021.

I presentasjonen vil bakgrunnen og innholdet i veilederen presenteres og relateres til grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og velferdsteknologi.

Arbeid med implementering av anbefalingene i veilederen og velferdsteknologi er kanskje ikke så ulike?

Per Christian Wandås jobbet med veilederen når han holdt foredraget på MTEK i Asker i mars 2022.
Nå er han utlånt til Bufdir for å jobbe med implementering av CRPD i en periode.