«Noen drømmer om det du tar for gitt» – IBG – Interaktiv beboerguide

Et effektivt og trygt informasjonssystem for beboere, personale og pårørende.

personer som står rundt en stor veggtv

IBG – et samlet verktøy for brukerrettet kommunikasjon og planlegging innen helse- og omsorgsektoren.
Skjåk kommune har tatt systemet i bruk deler sine erfaringer.

IBG forenkler informasjon og kommunikasjon mellom beboere, støttepersoner.
Spesielt egnet for bofelleskap, dagsenter eller bedrifter med tilrettelagt arbeid.

Hvordan kan IBG tas i bruk for å sørge for at personer med utviklingshemning og de nærmeste pårørende
får medvirke i planlegging av egne tjenester,
og legge til rette for selvbestemmelse.

Hvordan kan dette kan bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag
– med andre ord en oppskrift i hvordan drømmer kan oppfylles?.

Kopi av lysbilder (kommer senere)