Rett til å bli forstått uten verbalt språk eller med begrenset kommunikasjon 2020

Kjenn MEG skal bidra til en bedre hverdag for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon.

skermbilde

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos mennesker uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske.

Det og ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos alle andre. «At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt» sies det, og det er her kjernen ligger.

I foredraget skal vi snakke om:

  • Med rett til å bli forstått: Det er en grunnleggende menneskerett å bli forstått.
  • Når det meste av kommunikasjonsstrategier er prøvd uten hell, hva gjør vi da?
  • Med rett til respekt: Med et litt annet perspektiv; ta utgangspunkt i det brukeren kan selv, i motsetning til at han eller hun skal tilegne seg en metode for å bli forstått.
  • Alle skal med: Kjenn MEG er et rammeverk med mulighet for tilpasning til den enkelte og dennes grunnleggende kommunikasjon.

Kjenn MEG – et kommunikasjonshjelpemiddel
Kjenn MEG er et hjelpemiddel som skal bidra til en bedre hverdag for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon.

Målet er å skape de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk, og samtidig legge til rette for at personen kan utvikle sitt kommunikasjonspotensial.

Kjenn MEG tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene.

Hjelpemiddelet er bygget opp med flere funksjoner som sørger for at viktig informasjon om personen følger i alle overganger, og sikrer bedre helhet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Nærpersonene får mulighet til å kartlegge personens uttrykk og betydningen av disse inn i en digital uttrykksbank. Den samler informasjon om personen, rutiner, aktiviteter og annet som er nyttig i hverdagen og til overgangssituasjoner.

Kjenn MEG kan være en god nøkkel til samarbeid mellom de forskjellige arenaene personen oppholder seg på. Arbeide med kommunikasjons- løsningen gir en bedre bevisthetskultur hos nærpersonene – som blir mer utforskende og nysgjerrig i søken på å forstå personen.

Gå inn på www.lifetools.no for mer informasjon.

Silje Netland arbeider som kursholder og veileder i Kjenn MEG prosjektet.
Hun er Vernepleier med erfaring fra hjemmetjeneste og skole.  Hun har drevet eget firma de siste 4 årene, Rom for mestring og utvikling, som tilbyr kurs og veiledning knyttet til tema innenfor det spesialpedagogiske feltet.

Morten Hope initiativtager og leder Kjenn MEG prosjektet.
Han har selv en sønn uten verbalt språk og utfordringer knyttet til kognisjon.  Morten har derfor verdifull livserfaring med utfordringene for de som tilhører den alternative språkgruppen innen ASK, de som har kun uttrykk som sin eneste form for nærkommunikasjon.  På denne måten er Morten sterkt personlig engasjert og motivasjonen hans drives av hans ønske om å gi sønnen en bedre og mer forutsigbar hverdag, livet ut.

Lifetools utvikler digitale løsninger som skal gi mennesker med store og sammensatte behov en bedre helhet i hverdagen med tryggere rammer, større forutsigbarhet og økt inkludering.
Vi mener at dette vil gi våre brukere en bedre livskvalitet.

Kopi av forelesning