Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi

Prosjektet "Jeg kan" ble etablert med et ønske om å ta i bruk velferdsteknologi i bolig og livslange tjenester for personer med utviklingshemning, og var et samarbeid mellom Ålesund kommune, beboere i Hatlasvingen boliger og hjelpemiddelfirmaet Abilia. Prosjektet ble presentert på Mtek2020. Delprosjektet om utviklingshemmedes egen erfaring med bruk av mestringsteknologi vil bli presentert nå i år.

Prosjektet har et inkluderende design, hvor 5 personer med utviklingshemming ble intervjuet om sine erfaringer med velferdsteknologi.

De brukte Memoplanner, Ipad/nettbrett, Rolltalk og omgivelseskontroll. Vi spurte om hva de brukte dem til, hvor fornøyd de var, og hvem som hjalp dem.

Som siste del av presentasjonen stiller vi noen spørsmål om bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming og inviterer konferansedeltakere til innspill og diskusjon.

Kopi av lysbilder