Vilkår og betingelser

Når din påmelding er registrert hos oss, får du tilsendt en egen epost med bekreftelse på deltagelse.

  • Påmeldingen er bindende, men deltaker som er forhindret fra å møte, kan fritt erstattes med en annen deltaker fra samme kommune, bydel, organisasjon m.m. Viktig at vi får beskjed umiddelbart.
  • Det er også mulighet for å dele på en påmelding, slik at en person kommer  på dag 1 og en annen på dag 2. Meld fra om dette under punktet Annen info i påmeldingsskjemaet.
  • Ved avmelding innen 7 dager før konferansen belastes 50% av konferanseavgiften.
  • Ved avmelding etter dette belastes hele konferanseavgiften.
  • Sykdom hos deltakere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

    Viktig – Vi gjennomfører heller ikke konferansen med mindre enn 100 deltagere, som et hensyn til utstillere fra hele landet.  Ikke kjøp flybilletter eller pådra deg andre utgifter som ikke kan refunderes hvis vi må avlyse.  Du vil få en mail ved avlysning.