Kategori: Uncategorized

Registrering, kaffe, te
og frukt

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn.

Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt.

Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager.

Lunsj mandag

ASVO Bjørnafjorden har en historie tilbake til 1975.

I dag er vi omtrent 18 ordinært ansatte, og så har vi 52 VTA plasser, 15 AFT plasser( i samarbeid med Crux), 5 kommunale plasser og 4 plasser gjennom psykiatritjenesten. Vi har et varierende antall elevplasser gjennom fylkeskommunen og vi er en godkjent lærebedrift.

Det er Kuli som leverer maten.

Hvordan ta i bruk ny teknologi på arbeidsplasser for utviklingshemmede

Abilia – anvendelse av ny teknologi i VTA bedrift (Fossheim)
Hvordan ta i bruk velferdsteknologi i VTA – bedrift. Implementering, daglig bruk og gevinster for den ansatte og bedrift.
Stian Midtgaard Sandberg, arbeidsleder på Fossheim og Øystein Moen, hjelpemiddelkonsulent Abilia

Kopi av forelesning

 

Jodacare – InnArbeid
Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi.

 

Karde AS
Omtale av læringsressurser utarbeidet i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» for inkludering av mennesker med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser, samt filmer som skal lages i prosjektet «Gode eksempler – jobb» for å stimulere til mer av slik arbeids-inkludering.
Gro Marit Rødevand, prosjektleder for begge prosjektene.

 

Viktig og påmelding
Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på denne sesjonen, så send en mail til mtekforalle@ridderne.no
og skriv hva du vil delta på og hvorfor.  Det er allerede nok påmeldinger til at denne sesjonen blir gjennomført.  10 plasser igjen.

e-Plan – kvalifiseringskurs i bruk av verktøyet

e-Plan er et planverktøy for nettbrett som er utviklet ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for nevrohabilitering. Løsningen er utviklet for å gi personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne et
digitalt alternativ til analoge planverktøy. Målsetningen med verktøyet er å bidra til forutsigbarhet, selvstendighet og medvirkning for målgruppen.

Deltakere på kurset vil få en gjennomgang av den tekniske løsningen samt veiledning om hvordan funksjonaliteten anvendes best mulig for individuell tilpasning til den enkelte bruker.

NB Deltakere må ha med egen Ipad (IOS 12 eller nyere) og vil få tilgangskode til appen på kursdagen.

 

Viktig og påmelding
Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på denne sesjonen, så send en mail til mtekforalle@ridderne.no
og skriv hva du vil delta på og hvorfor.