Forfatter: Lars Ole Bolneset

Digital hjemmeoppfølging

De følger opp  prosjekter innen Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

Digital hjemme oppfølging (DHO) innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår digitalt

–  de vil dele og reflektere med salen fra dette prosjektet.

 

Lysbilder fra forelesning

Lunsj onsdag

Asker Produkt gir individuell fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester markedet etterspør.

Asker Produkt har 36 plasser tilknyttet Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i tillegg til 8 plasser til arbeidspraksiskandidater fra NAV (AFT – Arbeidsforberedende trening), lærlinger, lærekandidater og ca 22 stillinger til arbeidsledere, støttearbeidere og administrasjon.

Asker Produkt er aksjonær i et nyopprettet selskap – OLIA – opplæringskontoret for lærekandidater i Akershus – og tilbyr flere lærekandidatløp. Her nevnes eksempelvis fagområdene baker, konditor, kokk, snekker, kontorfag, service og samferdsel, transport og logistikk.

Innen mat er det bakeri, konditori og kald-/varmmat. Fagteam med baker, konditor og kokker følger et matfaglig program – «EkteogEnkelt» – hvor anerkjente fagpersoner som Arne Brimi, Tom Victor Gausdal, Morten Schakenda, Frode Selvaag er mentorer. I matproduksjonen legger Asker Produkt vekt på bruk av kortreiste og gjerne økologiske råvarer.

Det lages produkter til eget bakeriutsalg i Asker – Den Glade Baker, Den Glade Kafe, kantiner og cateringleveranser til både privat og bedriftskunder.

Hvordan få alle brikkene på plass?

Kommunen fikk innvilget tilskudd for å jobbe med prosjektet gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Målsetning med prosjektet er at:

·        Tjenestemottakere og ansattes vet hva som finnes av velferdsteknologi og bruker teknologi som en del av tjenestetilbudet.  ​

·        Innbyggere i Øvre Eiker kommune benytter velferdsteknologi for å øke hverdagsmestring og selvbestemmelse i hverdagen.  ​

·        Tjenestemottakere, pårørende og ansatte har nok digital kompetanse og en kultur for bruk av teknologi. ​

Prosjektet er forankret i CRPD og i veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming» og det er særlig artikkel 4, 9 og 20 i CRPD som er sentrale og viktige for å kunne oppfylle likestilling og like muligheter når det gjelder bruk av mestringsteknologi.

Artikkel 4 handler om at det skal gis informasjon om tekniske hjelpemidler og andre spesielle tilbud til de som trenger det. I artikkel 9 står det at ny teknologi skal bli tilgjengelig for alle så fort som mulig, og artikkel 20 som tydeliggjør retten til opplæring i bruk av hjelpemidlene, og dette gjelder også for tjenesteytere som trenger det.

 

 

 

 

 

Lysbilder fra forelesning

Bruk av sharepoint som informasjonskanal

Ved å ta i bruk allerede tilgjengelige dataverktøy, har Lillestrøm kommune samlet informasjon og presentert den på en måte som gjør det enkelt for brukere og ansatte å finne informasjonen.

De bruker QR-koder som er plassert på strateiske steder i miljøet. Kodene brukes for å hente frem riktig informasjon når man trenger den.
Mye informasjon som tidligere ikke ble delt, har nå blitt alment tilgjengelig.

Det er de som er nær til informasjonen som enkelt holder den vedlike og lager nye løsninger.

 

Lysbilder fra forelesning

«Forstå meg»

Noen mennesker med store språkvansker klarer ikke formidle at de har vondt. Dette kan
gjelde mennesker med alvorlige utviklingsforstyrrelser, ofte med samtidig cerebral parese og
psykisk utviklingshemming. Det kan også gjelde mennesker med ervervede hjerneskader og
alvorlige demenstilstander.

– Det var dette som var utgangspunktet for at vi etablerte «Forstå meg!». Noen pasienter kan ikke selv fortelle at de har vondt, så de er gjennomvåte av svette innen smerten oppdages.
Når du er gjennomvåt av svette så har du hatt ekstremt vondt over lang tid. Vi bør klare å fange opp smerten lenge før.
Sier Kildal.

Puls er allerede mye brukt som mål på akutt smerte hos spedbarn. I «Forstå meg!» undersøker de om puls kan brukes sammen med kontekst for å gi en stemme til personer
uten entydig språk i deres hverdag.

Systemet bruker fysiologiske parametere i sammenheng med kontekst registrert av pleiere og omsorgspersoner, og tilbyr et dynamisk alarmsystem for å oppdage akutte situasjoner.

Systemet er i bruk og viser lovende resultater:
Tidlige data i en pågående studie viser at «Forstå meg!»-systemet synes å kunne avdekke smerte som tidligere har gått ubemerket. Dette ved f.eks. spesifikke bevegelser, feil bruk av
utstyr, og akutt smerte som skyldes klemming eller trykk. Rapporter generert fra den innsamlede dataen har også så langt vist seg å være til hjelp for å tilpasse omsorg og lindre
smerten. (Funnene er en del av en pågående studie og må ikke regnes som fullverdige forskningsresultater. Endelige resultater vil publiseres i fagfellevurdert tidsskrift når studien er
ferdigstilt).

Videre utvikling:
Kildal og kolleger ble nylig tildelt midler fra Universitetet i Oslo for å gjøre systemet de forsker på om til en app slik at teknologien blir mer tilgjengelig.

Appen vil automatisk generere rapporter om pulsmønstre og deres sammenheng med kontekstuell informasjon over tid.
Den vil dermed gi innsikt i mønstre av stress og smerte
som tidligere var ukjent.

Systemet muliggjør skreddersydd omsorg, og gir muligheten til å evaluere endringer gjennom før- og etterdata.

Å forbedre livene til de mest sårbare blant oss:
“Forstå meg!” gir mennesker uten entydig språk en stemme.
Det er et stort skritt mot å gi dem den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener.

 

Lysbilder fra forelesning