Forfatter: Lars Ole Bolneset

Registrering, kaffe, te
og frukt dag 2

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn.

Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt.

Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager.

Registrering, kaffe, te
og frukt dag 1

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn.

Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt.

Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager.

Oppsummering av dagen med Mentimeter

Mentimeter er et verktøy du kan bruke for å få tilbakemeldinger fra deltakerne på en konferanse eller et møte. Det er veldig enkelt å bruke, og det er gratis i en begrenset versjon. Det krever ingen installasjon, og deltakerne kan svare fra pc, nettbrett eller smarttelefon.  Vi har brukt dette verktøyet sammen med mennesker med utviklingshemming og de liker det veldig godt!

Beslutningsstøtte

Dere har allerede blitt kjent med Mentimeter på konferansen, nå skal dere få høre hvordan utviklingshememde selv opplever å bruke teknologien.

Medlemmen i Rådgivnignsgruppen som har lang erfaring i arbeid med brukerrådsarbeid, vil fortelle om sine erfaringer.

NAKU

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.

 

 

Eivind jobber som seniorrådgiver i NAKU, med spesielt ansvar for oppvekst og utdanning, arbeid og aktivitet i kunnskapsbanken.
Han jobber også med å utarbeide et nytt område i kunnskapsbanken om ledelse og organisering.

Mine drømmer

Mikkel er for tiden student ved VID vitenskaplige høgskole hvor han studerer menneskerettigheter.

VG skrev nylig en artikkel om studentene og studiet.

Når han ikke studerer, jobber han på Aurora verksteder i Bærum.