Forfatter: Lars Ole Bolneset

Nasjonal veileder, CRPD og mestringsteknologi – et kinderegg?

Helsedirektoratets veileder «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» ble lansert høsten 2021.

I presentasjonen vil bakgrunnen og innholdet i veilederen presenteres og relateres til grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og velferdsteknologi.

Arbeid med implementering av anbefalingene i veilederen og velferdsteknologi er kanskje ikke så ulike?

Per Christian Wandås jobbet med veilederen når han holdt foredraget på MTEK i Asker i mars 2022.
Nå er han utlånt til Bufdir for å jobbe med implementering av CRPD i en periode.

 

Registrering, kaffe, te
og frukt

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn.

Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt.

Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager.

Lunsj mandag

ASVO Bjørnafjorden har en historie tilbake til 1975.

I dag er vi omtrent 18 ordinært ansatte, og så har vi 52 VTA plasser, 15 AFT plasser( i samarbeid med Crux), 5 kommunale plasser og 4 plasser gjennom psykiatritjenesten. Vi har et varierende antall elevplasser gjennom fylkeskommunen og vi er en godkjent lærebedrift.

Det er Kuli som leverer maten.

Hvordan ta i bruk ny teknologi på arbeidsplasser for utviklingshemmede

Abilia – anvendelse av ny teknologi i VTA bedrift (Fossheim)
Hvordan ta i bruk velferdsteknologi i VTA – bedrift. Implementering, daglig bruk og gevinster for den ansatte og bedrift.
Stian Midtgaard Sandberg, arbeidsleder på Fossheim og Øystein Moen, hjelpemiddelkonsulent Abilia

Kopi av forelesning

 

Jodacare – InnArbeid
Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi.

 

Karde AS
Omtale av læringsressurser utarbeidet i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» for inkludering av mennesker med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser, samt filmer som skal lages i prosjektet «Gode eksempler – jobb» for å stimulere til mer av slik arbeids-inkludering.
Gro Marit Rødevand, prosjektleder for begge prosjektene.

 

Viktig og påmelding
Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på denne sesjonen, så send en mail til mtekforalle@ridderne.no
og skriv hva du vil delta på og hvorfor.  Det er allerede nok påmeldinger til at denne sesjonen blir gjennomført.  10 plasser igjen.