Kategori: Uncategorized

Rosa-prosjektet – Snakk med meg robot!

Gjennom brukermedvirkning, pedagogisk, etisk
og teknologisk samarbeid utvikler prosjektet
et robotbasert verktøy og metoder for å vurdere elevens framgang.

I prosjektet samarbeider elever
og ansatte ved Frydenhaug skole i Drammen,
forskere fra Norsk Regnesentral og Universitetet i Sørøst-Norge og bedriftene Innocom AS og Cyberbook AS.

I tillegg har prosjektet samarbeid med ekspertise fra universitetet i Birmingham.

Kristin har doktorgrad innen universell utforming av digitale løsninger, det vil si hvordan oppnå best mulig brukskvalitet for alle, inkludert personer med funksjonsnedsettelser og sårbare grupper.

Hun har gjennom to tiår vært opptatt av digital inkludering; hvordan unngå digitalt utenforskap, og utvikling av teknologiske løsninger som bidrar til egenmestring og deltakelse.
Bred involvering og samskaping går igjen i de fleste prosjektene.

 

Lysbilder fra forelsning

Alle skal med

 

Hvis du vil ta en titt på systemet, så kan du klikke på denne lenken.

Michael Kjellberg er tilpasningstekniker med lang erfaring fra å tilpasse PCer, nettbrett, mobiltelefoner og programvarer for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser innen områdene syn, kommunikasjon, kognisjon og motorikk.

Kerstin Gatu er arbeidsterapeut og pedagog og har startet et folkehøgskolekurs for personer med intellektuell funksjonsnedsettelse og vært prosjektleder for DigiMeg.

Karl Erik er brukerrepresentant og erfaringskonsult i bruk av DigiMeg.  Han er også medlem av rådgivningsgruppen i Asker (RGA).

 

Lysbilder fra forelesning

Hvordan kan spillteknologi brukes i arbeid og trening med barn og unge?

Siden 2021 har ergo- og fysioterapeutene i Lørenskog kommune arbeidet med blant annet å finne ut hvordan spillteknologi kan brukes i intervensjonen, for å fremme mestring og deltakelse i trening.

Arbeidet knyttes opp mot veilederen for «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming», samt rådene for fysisk aktivitet for barn og unge fra Helsedirektoratet.

Det er flere fordeler og begrensninger ved bruk av spillteknologi i tjenesten, og vi kommer inn på hvordan vi bruker spillteknologi for mestring, selvstendighet og trygghet hos barna og ungdommene, slik at også motivasjonen for fysisk aktivitet øker.

 

Lysbilder fra forelesning

ASK-hjelpemidler, hva kan mestringsteknologien tilby

Thor fra Tobii Dynavox vil presentere bredden i ulike ASK-hjelpemidler som tar i bruk mestringsteknologi.
Hvordan kan ASK-hjelpemidlene bidra til å økt beslutningskompetanse og gi en god beslutningsstøtte?

Mange av løsningene kan prøves på Fagtorget.

 

Thea vil også fortelle om hvordan hun bruker Handi i hverdagen.

Du kan lese mer om Theas historie på TEK.NO.

Lysbilder fra Theas forelesning

Godbiter

Atri-X og EmmaMedLiv
Vil fortelle om hvilke erfaringer de har som visningsarena
for målgruppen utviklingshemmede og for befolkningen generelt.
Hva bør andre kommuner tenke på
når de skal tilrettelegge for at sine innbyggere
kan bli kjent med muligheter og løsninger.

Innlegg

 

 

Lek deg frisk vil presentere et par eksempler
på programvare for virtuell rehabilitering.

Innlegg

 

 

Trygg Grunn vil presentere sine løsninger
for bruk av 360-video i opplæring.

Innlegg

 

 

Habtech presentasjon av e-plan.

Innlegg

 

 

MillaSays, tegn til tale for at alle har rett til å bli forstått

Innlegg

 

 

Vilmer har mye spennende å tilby

Top View iPad Pro 2018 Mockup by Anthony Boyd Graphics

 

Registrering, kaffe, te
og frukt dag 2

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn.

Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt.

Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager.

Registrering, kaffe, te
og frukt dag 1

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn.

Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt.

Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager.

Oppsummering av dagen med Mentimeter

Mentimeter er et verktøy du kan bruke for å få tilbakemeldinger fra deltakerne på en konferanse eller et møte. Det er veldig enkelt å bruke, og det er gratis i en begrenset versjon. Det krever ingen installasjon, og deltakerne kan svare fra pc, nettbrett eller smarttelefon.  Vi har brukt dette verktøyet sammen med mennesker med utviklingshemming og de liker det veldig godt!

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen til årets Asker MTEK og gir litt praktisk informasjon.

Kort om deltagerbevis og hvilken informasjon man finner der.

Vi innleder kort om CRPD og veilederen.

Beslutningsstøtte

Dere har allerede blitt kjent med Mentimeter på konferansen, nå skal dere få høre hvordan utviklingshememde selv opplever å bruke teknologien.

Medlemmen i Rådgivningsgruppen som har lang erfaring i arbeid med brukerrådsarbeid, vil fortelle om sine erfaringer.