Kategori: Uncategorized

Beslutningsstøtte

Dere har allerede blitt kjent med Mentimeter på konferansen, nå skal dere få høre hvordan utviklingshememde selv opplever å bruke teknologien.

Medlemmen i Rådgivnignsgruppen som har lang erfaring i arbeid med brukerrådsarbeid, vil fortelle om sine erfaringer.

NAKU

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.

 

 

Linda jobber som rådgiver i NAKU, med spesielt ansvar for helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid. pårørende og familie i kunnskapsbanken.
Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett.

Mine drømmer

Mikkel er for tiden student ved VID vitenskaplige høgskole hvor han studerer menneskerettigheter.

VG skrev nylig en artikkel om studentene og studiet.

Når han ikke studerer, jobber han på Aurora verksteder i Bærum.

TelluCare digitalt kameratilsyn og kollegavarsling

I samarbeid med Arendal og Grimstad kommune deler Tellu erfaringer med digitalt kamera tilsyn og kollegavarsling i bofelleskap. Digitalt tilsyn om natten kan gjøres helt uten forstyrrelser for bruker, og bidrar på den måten til bedre søvnhygiene. Digitalt tilsyn gir roligere netter og tryggere arbeidsforhold.

Kopi av lysbilder

Hvordan sikre brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring, korrigering og evaluering av egne helse- og omsorgstjenester

I dette framlegget vil Ingvild og Philip fra teknologileverandørene OMHU-uapp presentere eksempler på samhandling og forankring av selvbestemmelse.

Avslutningsvis vil de utfordre dere i salen på muligheter og utfordringer ved implementering av ny teknologi som tiltak opp mot veilederen.

 

Kopi av lysbilder (kommer senere)

Praktiske eksempler

Maja vil fortelle om erfaringer med bruk av gpsklokke for sin sønn.

Reidun vil fortelle om bruk av kameraovervåking i forhold til bruker med utfordrende atferd.

Lars Ole vil fortelle om erfaringer med bruk av gps for sin far.