Kategori: Uncategorized

NAKU

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.

 

 

Linda jobber som rådgiver i NAKU, med spesielt ansvar for helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid. pårørende og familie i kunnskapsbanken.
Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett.

 

Lysbilder fra forelesning

Mine drømmer

Mikkel er for tiden student ved VID vitenskaplige høgskole hvor han studerer menneskerettigheter.

VG skrev nylig en artikkel om studentene og studiet.

Når han ikke studerer, jobber han på Aurora verksteder i Bærum.

Lunsj tirsdag

Asker Produkt gir individuell fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester markedet etterspør.

Vi tilbyr skilt og treprodukter i kombinasjon med gravering, og catering og drift av kantiner i Asker og Bærum.

Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet.

Målet er vekst og arbeidsinkludering – å skape god livskvalitet gjennom inkludering og reell deltakelse i arbeidslivet.

Fundamentet til Asker Produkt kom gjennom HVPU-reformen for over 30 år siden. Bedriften ble grunnlagt i 1991 som et aksjeselskap eid 100% av Asker Kommune. Vi er fremdeles et heleid aksjeselskap men har finansiering av de varig tilrettelagte plassene som et spleiselag mellom eier (Asker Kommune) og NAV.

TelluCare digitalt kameratilsyn og kollegavarsling

I samarbeid med Arendal og Grimstad kommune deler Tellu erfaringer med digitalt kamera tilsyn og kollegavarsling i bofelleskap. Digitalt tilsyn om natten kan gjøres helt uten forstyrrelser for bruker, og bidrar på den måten til bedre søvnhygiene. Digitalt tilsyn gir roligere netter og tryggere arbeidsforhold.

Kopi av lysbilder

Hvordan sikre brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring, korrigering og evaluering av egne helse- og omsorgstjenester

I dette framlegget vil Ingvild og Philip fra teknologileverandørene OMHU-uapp presentere eksempler på samhandling og forankring av selvbestemmelse.

Avslutningsvis vil de utfordre dere i salen på muligheter og utfordringer ved implementering av ny teknologi som tiltak opp mot veilederen.

 

Lysbilder fra forelesning

Praktiske eksempler

Maja vil fortelle om erfaringer med bruk av gpsklokke for sin sønn.

Reidun vil fortelle om bruk av kameraovervåking i forhold til bruker med utfordrende atferd.

Lars Ole vil fortelle om erfaringer med bruk av gps for sin far.

Noen godbiter

Farsund kommune deler sine gode erfaringer med bruk av Geocaching – utviklingshemmede lærer å bruke smarttelefon, får fysisk aktivitet og forsterkning i form av å finne poster og i enkelte er det bytte-ting .  De har også erfart at det har ført til omvendt integrering, fordi utviklingshemmede lærer bort sine data-kunnskaper til pårørende og tjenesteytere.

Du kan lese mer om geocaching for utviklingshemmede på Kardes sider og på statped sine sider.

HabTech forteller kort om e-talk – et hjelpemiddel for enkel kommunikasjon og medvirkning

Trygg Grunn forteller kort om sin løsning og samarbeidet med Verktøykasser.

Kopi av lysbilder geocaching

Kopi av lysbilder HabTech

Kopi av lysbilder Trygg Grunn/Verktøykasser